Invajo - Events tool
Plats
Grand Hotel
Datum
1 juni 2017
Tid
09:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Vem ska tala?

Mattias Goldmann

VD, Fores

mattiasgoldmann.png

En av våra talare är Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige 2016, före ministrar och riksdagsledamöter, chefer för stora börsbolag och miljöorganisationernas talespersoner.

Vad är en tankesmedja?
En tankesmedja är en organisation som jobbar med att få forskning och idédebatt att leda fram till konkret politisk förändring. Tankesmedjan påminner om ett forskningsinstitut, men med tydligare inriktning på politiska beslut. Till skillnad från politiska partier, statliga institutioner, fack- och arbetsgivarföreningar finns ingen ambition att utöva makt eller att styra processer. Därmed kan tankesmedjor vara fria att öppet och ohämmat säga sin mening – och att bedriva kritisk akademisk forskning.

Mattias Goldmann är vd för Fores sedan november 2013. Innan dess var han vd för klimatkonsultfirman 2050 och talesperson för Gröna Bilister.
Mattias har också varit informationskoordinator på riksdagen för Miljöpartiet, lokalpolitiker i Uppsala och lobbyist på pr-byrån Westander, där han bl.a. jobbade med förnybar energi, biståndspolitik och handikappfrågor. 2009-2010 bodde Mattias i Kenya där han utvecklade utsläppsminskande projekt enligt FN:s CDM-mekanism, och han har tidigare bott i Santiago, Chile, där han jobbade med att etablera miljölagstiftning. På Fores driver Mattias också 2030-sekretariatet, för en fossilbränsleoberoende fordonsflotta.

 

Ladda ner hans CV här!

Mattias Goldmann utsedd till mäktigast i hållbarhets-Sverige 2016!

 

Ingrid Stigzelius

Doktor i företagsekonomi

skarmavbild20170426kl125622.png

Ingrid forskar och undervisar i hållbarhetsfrågor vid Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) vid Handelshögskolan i Stockholm. Ingrid har i sin avhandling studerat grön konsumtion av mat och undersökt hur konsumenters förmåga att handla grönt formas i samspel med olika aktörer inom produktion, marknad och tillagning av mat.

 

Karin Lexén

Generalsekreterare Naturskyddsföreningen

skarmavbild20170425kl164625.png

Den 13:e mars i år tillträdde Karin Lexén som ny generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Under sitt yrkesliv har hon arbetat med många av Naturskyddsföreningens sakfrågor, med folkrörelsearbete och med opinionsbildning i en bred samhällskontext. Hon kommer närmast från organisationen Stockholm International Water Institute, Siwi, där hon var chef för internationell policy och Världsvattenveckan. Hon har en bakgrund på miljödepartementet, inom universitetet, som ordförande för organisationen Fairtrade, och under sin tid som policychef för Svenska Kyrkans internationella utvecklingsarbete har hon arbetat inom en stor folkrörelse med många lokalt aktiva eldsjälar.

 

Adam Arnesson

Ekobonde

skarmavbild20170426kl164610.png

Foto: Bianca Brandon-Cox

Jannelunds Gård blev KRAV-certifierad redan 1995 och drivs av Adam Arnesson tillsammans med föräldrarna Thomas och Berit. De föder upp lamm, några utegrisar samt odlar proteingrödor och andra växter för humankonsumtion. Deras främsta produkt är ekosystemtjänster som pollinering, biologisk mångfald och en bördig jord. Att vara bonde är att vara planetskötare. Adam driver ekologisk opinion i egna kommunikationsbyrån Ekobonden, är styrelseledamot för Ekologiska Lantbrukarna och engagerad i Organic Sweden. Har tidigare jobbat på KRAV och som ledarskribent/krönikör.

 

Tina-Marie Qwiberg

Dokumentärfilmare och restauratör

Tina-Marie är högaaktuell med dokumentären "Sista skörden" på SVT. Hon driver även tillsammans med sin familj Gula Hönan på Östra Gotland. Tina-Maries ansvar är odlingarna och restaurangen är helt självförsörjande på bär, frukt och grönsaker. De kallar sitt odlande SLOW GARDENING. Permakultur, omtanke och mångfald är deras ledord. De jobbar med naturen inte emot. 

skarmavbild20170504kl085847.png

 

Madeleine Fogde

Programme manager, SIANI (Swedish International Agricultural Network Initiative)

Madeleine Fogde är pedagog med en lång karriär inom bistånd och utvecklingsfrågor. Under 15 år arbetade hon som rådgivare till olika nationella och regionala landsbygdsutvecklingsprogram i Mozambique. 2007 började Madeleine arbeta med kapacitetsutvecklingsfrågor på Stockholm Environment Institute. 2009-2011 ledde hon ett  globalt kapacitetsutvecklings och forskningsprojekt inom ekologisk sanitet och sedan 2011 har Madeleine lett och utvecklat det Sida finansierade Swedish International Agriculture Network Initiative, SIANI, ett nätverk för samverkan mellan alla svenska aktörer och deras samarbetspartners som arbetar för en tryggad global  livsmedelsförsörjning genom ett hållbart lantbruk. SIANI har vuxit till en global plattform för diskussion och kunskapsförmedling och arbetar aktivt mot Agenda 2030 med fokus på hungermålet i samarbete med CGIAR , FAO, WFP, SIWI och andra globala organisationer.

 skarmavbild20170510kl143850.png

 

Cecilia Sjöholm

Corporate Communications Director, Oatly

Livsmedelskonsumtionen svarar för 33% av svenskarnas utsläpp av växthusgaser. Efterfrågan på växtbaserade produkter ökar starkt som ett svar på de hälso- och klimatutmaningar vi står inför. 20% av unga kvinnor väljer livsmedel som är bra för planeten ”food for the planet”. Oatly är ett företag som är sprunget ur svensk forskning vid Lunds universitet. Företaget producerar havrebaserade produkter och har genom sina värderingar, produkter och kommunikation tagit ställning för en växtbaserad omställning. Oatly har i Svensk Hållbarhetsranking, Sveriges största studie om hållbara varumärken, utsetts till ett av landets mest hållbara företag av svenska folket.


Cecilia Sjöholm brinner för hälsa och hållbarhet. Hon har ett förflutet som hållbarhetsdirektör och kommunikationschef vid Orkla Foods Sverige. Hon har även jobbat som kommunikationschef vid Universitetssjukhuset i Malmö och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Dessförinnan var hon pressekreterare för miljökommissionär Margot Wallström i Bryssel.

skarmavbild20170508kl141835.png

Sara Jervfors 

Måltidschef samt projektchef för regionalfondsprojektet Matlust ( www.matlust.eu) i Södertälje kommun

Sara har sedan början på 2000-talet framgångsrikt arbetat med att höja kvaliteten på kommunens  måltider med fokus på att använda de offentliga måltiderna som ett verktyg i kommunens i  folkhälso- och miljöarbete. Bl a är 60% av de  24000 måltiderna som serveras varje dag i Södertälje tillagade av ekologiska livsmedel. Fokus ligger på att inhandla och konsumera närodlat i säsong samt att basera måltiderna på vegetabilier och fullkorn. Sedan 2016 har projekt MatLust pågått. Projektets  syfte är att bidra till att små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen blir mer hållbara och framgångsrika, men även att bygga upp en gränsöverskridande livsmedelsnod i Stockholmsregionen med fokus på hållbarhet och produktion i Södertälje Science Park. Sara kommer tala kring hur kommuner och andra offentliga förvaltningar kan använda den offentliga måltiden som ett medel för att nå framgång i den regionala livsmedelstrategin.

skarmavbild20170522kl101532.png