Frukostseminarium - digitaliseringens roll för ett hållbart transportsystem

Arrangör
CLOSER
Plats
Online
Datum
7 mars - 4 april 2023
Tid
08:00 - 09:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Agenda 21/3

Från digital transportinfrastruktur till effektiva och hållbara transporter - Mats Johansson och Susanne Brundell-Wahren, Triona

Grunden till ett effektivt och hållbart transportsystem är kvalitativt data både om transporterna och om transportinfrastrukturen. Detta ger möjlighet att kunna kombinera data för ökad verksamhetsnytta. Triona har i 30 år verkat för att skapa effektiva och hållbara flöden av gods och människor genom digitalisering av transportsystem.

Mats Johansson och Susanne Brundell-Wahren presenterar Trionas produktportfölj från och med verktyg för att digitalisera transportinfrastrukturen till verktyg för att effektivt upphandla, planera och följa upp godstransporter.

Anslut här >

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.