SCAPIS Forskarmöte 2022

IVA Konferenscenter
Grev Turegatan 16, Stockholm
Visa på karta
12 oktober 2022
10:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
SCAPIS i samarbete med Hjärt-Lungfonden
Plats
IVA Konferenscenter
Datum
12 oktober 2022
Tid
10:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Talare

Eva Karin Anderberg,
Samordnare SCAPIS-kontoret, Göteborgs universitet
 
Göran Bergström,
Överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, PI SCAPIS Göteborg, ordf SCAPIS
 
Carl Bonander,
Universitetslektor vid Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
 
Örjan Ekblom,
Professor, ämnesområdesansvarig för fysisk aktivitet och hälsa, vid Gymnastik- och idrottshögskolan
 
Gunnar Engström,
Professor vid Kardiovaskulär forskning - epidemiologi, Lunds universitet, PI SCAPIS Malmö

Tove Fall,
Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi, Uppsala universitet

Ola Hjelmgren,
Phd, specialist i radiologi vid Avd för klinisk fysiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet

Tomas Jernberg,
Professor i kardiologi, prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS), PI SCAPIS Stockholm
 
Jenny Kindblom,
Docent vid Avd för invärtes medicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
 
Mats Lidén,
Överläkare Röntgenkliniken Universitetssjukhuset Örebro, docent vid Örebro universitet

Andrei Malinovschi,
Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk fysiologi, Uppsala universitet, PI SCAPIS Uppsala

Marju Orho-Melander,
Professor i Diabetes och kardiovaskulär sjukdom – genetisk epidemiologi vid Lunds universitet

Annika Rosengren,
Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Professor i medicin vid Institutionen för Medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Co-PI SCAPIS Göteborg

Stefan Söderberg,
Professor, överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Co-PI SCAPIS Umeå

Carl Johan Östgren,
Professor i allmänmedicin vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet, PI SCAPIS Linköping, vice ordf SCAPIS