Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Upphandlingskonferensen 2018 - Hållbara affärer

Arrangör
Swedish Medtech, LfU & Materialkonsulenterna
Plats
Quality Hotel Globe
Datum
7 - 8 november 2018
Tid
09:00 - 15:30

ARRANGÖRER

Upphandlingskonferensen är ett samarbete mellan Landstingsnätverket för Upphandling (LfU), Nätverket för Materialkonsulenterna samt branschorganisationen Swedish Medtech.


Detta samarbete är unikt och skapar en uppskattad mötesplats för upphandlare, leverantörer och andra berörda parter, där dialog och kunskapsutbyte kan ske på ett informellt sätt. Konferensens två dagar är fyllda av föreläsningar, workshops och seminarier – en kombination som möjliggör kompetensut¬veckling inom upphandling av medicinteknik, inspiration till att prova nya tillvägagångssätt och ett utökat kontaktnät. 

Som medlem i/hos någon av arrangörerna betalar du medlemsavgift när du deltar på Upphandlingskonferensen.

Materialkonsulterna
Materialkonsulterna
Swedish Medtech Service Aktiebolag använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Swedish Medtech Service Aktiebolag. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Swedish Medtech Service Aktiebolag samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.