Plats
Elite Park Avenue Hotel
Datum
25 - 26 oktober 2022
Tid
11:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

KLASSA

SKR bjuder in till

KLASSA Användarforum

 

Välkomna till KLASSA användarforum i Göteborg den 25 oktober 9:00-12:00 i samband med Kommits konferens på Park Avenue Hotel. Detta är tillfället för dig som vill vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av KLASSA. 


Program

09:00  Introduktion
 – Lotta Nordström
09:10 KLASSA:s historia från 2012 och fram till idag
– Thomas Nilsson
09:25 Aktiviteter under 2022
– Lotta Nordström
09:35 Vad händer i närtid?
– Thomas Nilsson
10:10

PAUS med fika

10:30 Klassa fortsatta utveckling
– Thomas Nilsson
10:45 Grupparbete
Deltagarna diskuterar utvecklingsförslag och lyfter fram nya idéer.
11:15 Diskussioner kring väckta förslag och prioriteringar
– Lotta Nordström och Thomas Nilsson
11:45 Summering
– Lotta Nordström
12:00

Avslut

  
Arrangemanget är kostnadsfritt. I arrangemanget ingår fika i pausen. Anmälan sker till klassa@skr.se

Eftersom Klassas användarforum hålls i samband med Kommits IT-dagar har du möjlighet att kombinera dessa två tillfällen. 

Varmt välkomna!

 

Med KLASSA utför du följande aktiviteter:

  • Bestämma skyddsnivåer; konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
  • Välja lagrum, t.ex. GDPR, PDL, NIS
  • Bedöma befintligt skydd för informationen

I KLASSA tar du fram:

  • En handlingsplan – som ska ingå i den ansvariga verksamhetens förvaltningsplan
  • Upphandlingskrav – säkerhetskrav som ska uppfyllas av systemleverantören (bör ingå i avtalen)
default