Invajo - Events tool

LÄRA MED BERÄTTANDE 2021

Online
10 - 11 februari 2021
Arrangör
Nordiskt Berättarcentrum

Om Nordiskt Berättarcentrum

Ett resurscentrum för utveckling av berättandet
Med Skellefteå som utgångspunkt ska Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern, agera i den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Övergripande syfte är att fungera som ett nav och ett incitament för att genom samverkan stärka berättandets roll och utveckling.

Verksamheten vilar stadigt på fyra ben:

Berättande som bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv.
Berättande som scenisk konstform.
Berättande som pedagogisk metod 
Berättande som socialt verktyg

Verksamhetens profil bygger mycket på den starka västerbottniska traditionen att berätta i dokumentär stil – varje människas berättelse är värd att lyssna på.

Nordiskt Berättarcentrum har även övertagit ansvaret för att i samverkan med andra kulturaktörer fortsätta att driva och utveckla den årliga Berättarfestivalen i Skellefteå.

Det är Skellefteå kommun som givit Västerbottensteatern uppdraget att etablera Nordiskt Berättarcentrum. Verksamheten har dessutom projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

KONTAKT
För närvarande är det vi som arbetar med Nordiskt Berättarcentrum (från vänster på bilden):
Monica Lindgren, (producent), +46(0)70-624 32 78, monica.lindgren­@vasterbottensteatern.se
Jonas Lundqvist (kommunikatör) +46(0)70-35 65 008, jonas.lundqvist@vasterbottensteatern.se
Theresa Eriksson (pedagog/producent) +46(0)76-849 60 58, theresa.eriksson@vasterbottensteatern.se
Lillemor Skogheden (berättarkonsulent) +46(0)70-250 45 99, lillemor.skogheden@vasterbottensteatern.se
Tage Markusson, (teknisk samordnare Berättarfestivalen), tage@berattarfestivalen.se
Marianne Folkedotter (berättarantikvarie hos vår samarbetspartner Västerbottens museum) +46(0)70-695 38 00, marianne.folkedotter@vbm.se
Robert Herrala (avdelningschef) +46(0)70-569 56 31, robert.herrala@vasterbottensteatern.se
Malin Åberg (programkoordinator/nätverksbyggare) +46(0)70-641 62 51, malin.aberg@vasterbottensteatern.se
Rose-Marie Lindfors (programkoordinator/nätverksbyggare) +46(0)70-649 44 39, rose-marie.lindfors@vasterbottensteatern.se


Post- och besöksadress: Västerbottensteatern, Nordlandergatan 1, 931 32 Skellefteå.

Följ oss på Facebook ››
Berättarfestivalen: berattarfestivalen.se »  (Nästa festival arrangeras 18-24 oktober 2021)

Om Nordiskt Berättarcentrum på vasterbottensteatern.se »

default