Invajo - Events tool
Plats
Framgår under varje specifik aktivitet
Datum
12 mars 2018 - 11 februari 2019
Bifogade dokument (1)

Styrgruppsmöte #4

Vem: Huvudsamarbetspartners och ledningsgruppen

Datum: måndag 12 mars 2018
Tid: kl1300-1600
Plats: Siemens huvudkontor, Evenemangsgatan 21, Solna (bredvid Mall of Scandinavia, Arenastaden, Solna)

 
Vi kommer behandla följande agendapunkter:

1)     Inledning: Siemens (20min)
2)    "Bordet runt" (max 3min var, tot. 30min) 
3)    Utvecklingsarbete: samarbetspartners, planering, resultat
4)    Underlag utifrån workshop #3 (den 12/2)
5)    Beslut om arbetsavgränsning
6)    Arbetsgruppernas uppdrag
7)    Aktiviteter 2018
8)    Övriga/inkomna punkter (skickas till Cornelis innan mötet)

OBS: Beslutsunderlag till punkt 3 och 4 skickas ut innan mötet!