Invajo - Events tool

Smarta urbana trafikzoner

Online
8 juni 2022
09:30 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Smarta urbana trafikzoner
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
8 juni 2022
Tid
09:30 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Agenda

9:30 – 9:35

Välkomna och introduktion till projektet
Anna-Karin Salmi, Trafikverket & Felicia Hökars, CLOSER


09.35 - 09.45

Geofencing, smarta zoner och trafiksäket
Maria Krafft
, Måldirektör, Trafikverket


9:45 – 10:05

Demonstration “Innovationszon Hornsgatan”
Demonstrationen har testat dynamisk hastighetsanpassning med hjälp av geofencing. Leveransfordons hastighet har begränsats automatiskt när uppkopplade sensorer registrerat många oskyddade trafikanter i området. I demonstrationen har även en uppkopplad lastplats ingått. Testet utfördes på Hornsgatan i Stockholm.

Presentationen kommer gå igenom hur testet genomförts, möjliga användningsområden, analys och resultat samt regelverksutmaningar. 

Victoria Herslöf, Stockholms stad, Anna Vadeby, VTI, Kristina Andersson, RISE


10:05 – 10:25

Demonstration “säkra byggplatsutfarter” 
Demonstrationen har testat ny utformning av byggplatsutfart där cyklister och byggtrafik varnas för konfliktsituationer. Detta med hjälp av uppkopplade sensorer och digitala varningsskyltar. Testet utfördes i tre steg, på testbanan AstaZero samt Exportgatan i Göteborg. 

Presentationen kommer gå igenom hur testet genomförts, möjliga användningsområden, analys och resultat samt regelverksutmaningar.

Jonas Malmryd, Göteborgs stad, Amrit Singh, Viscando, Mikael Söderman, RISE


10:25 – 10:45

Demonstration “villkorsgiven betongtransport” 
Demonstrationen har testat hur vi med hjälp av geofencing kan hantera dispensgivna betongtransporter för att öka fyllnadsgrad i betongbilen. Detta medger tyngre fordon än vad vägens bärighetsklass tillåter mot att fordonet håller en lägre hastighet genom den geofencade zonen. Testet utfördes på Södermalm i Stockholm.

Presentationen kommer gå igenom hur testet genomförts, möjliga användningsområden, analys och resultat samt regelverksutmaningar. 

Martin Svedin, MLogistics, Kristina Andersson, RISE
 

10:45 – 11:00
Paus 
 

11:00-11:10

Varför smarta zoner i städer?
Malin Stoldt, Trafikkontoret Göteborgs Stad & Robin Billsjö, Trafikkontoret Stockholms stad


11:10 – 11:20

Systemeffekter och affärsmodeller för smarta zoner
Anna Vadeby, VTI, Jon Williamsson, Göteborgs universitet

 
11:20 – 11:35

Att delta i samverkansprojekt – projektparter reflekterar i paneldialog
Daniel Benett, Dagab, Håkan Ekmyr, Martin&Servera & Camilla Eklöv, HAVI. Modererat av Felicia Hökars

 
11:35 – 11:55

Systemlösning och tekniska förutsättningar för smarta zoner
Tobias Beckman, Technolution, Amrit Singh, Viscando, Bas Oremus, Scania. Modererat av Anna-Karin Salmi

11:55 – 12:00

Avslut och framåtblick 
Anna-Karin Salmi
, Trafikverket & Felicia Hökars, CLOSER


Agendan uppdateras löpande.