Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
25 mars 2021
Tid
13:00 - 14:30

Integrerade solpaneler på prefabric

Idag köps ofta hus och solceller i två oberoende affärer. Det vill forskare vid RISE ändra på. Nu ska de ta fram ett användarvänligt verktyg så fler kunder på ett enkelt sätt kan välja byggnadsintegrerade solpaneler när de köper hus.

När en privatperson vill köpa ett nyproducerat hus kan den gå in på husproducentens hemsida och göra ett stort antal tillval på huset. Något som däremot saknas bland tillvalen idag är byggnadsintegrerade solpaneler. För den som vill ha solpaneler på sin byggnad krävs det ofta mycket förkunskap. Detta försvårar för kunder som vill ha solpaneler på sitt nya hus. Anledning till att byggnadsintegrerade paneler inte ingår som tillval beror framförallt på att dessa solpaneler inte ses som ett byggmaterial, varken av beställare, arkitekter, designers eller de som bygger.

– För att få till en förändring krävs en ökad kunskap om solel men framför allt en förenkling av beställarprocessen. Informationen måste bli tillgänglig och pedagogisk, säger Jeanette Petersson, forskningsingenjör vid RISE och den som leder detta projekt.

– Det ska vara lika enkelt att välja ett tak med solpaneler, som när man gör tillval av ett tegel eller plåttak till sitt hus, säger Jeanette Petersson vidare.

Just bristen på kunskap om solpaneler har lett till en skepsis både mot byggnadsintegrerade solpaneler hos såväl kunder som hos arkitekter och andra intressenter. För att ändra på detta behövs fler pilotbyggnader med byggnadsintegrerade solpaneler och att någon vågar gå före och vara det goda exemplet.

I detta projekt kommer man att utveckla ett verktyg som gör att kunden redan vid beställningen kan se hur byggnaden kommer att se ut med byggnadsintegrerade solpaneler. Kunden kommer också att få information om den totala kostnaden, hur mycket el solpanelerna producerar samt hur mycket man kan tjäna på denna produktion. I projektet ingår även att bygga en pilotbyggnad i Piteå med byggnadsintegrerade solpaneler liksom att identifierade minst två affärsmodeller för byggnadsintegrerade solpaneler på prefabricerade byggnader.

– Det är mycket som ska hinnas med i projektet, som ska avslutas redan i slutet av 2021. Bland det viktigaste är att vi ska lansera beställningsverktyget. Målet är att verktyget ska leda till att minst fem byggnader med byggnadsintegrerade solpaneler beställs under 2022, säger Jeanette Petersson.

 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan:

4.png

 

Och finansieras av:

fin2.png