Invajo - Events tool

Tankesmedjan för Friluftsliv 2021

Plats
Online
Datum
7 - 8 september 2021
Tid
09:00 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Program

Program

Tisdag 7 september

Gemensam halvdag, kl. 09:00-12:00

Förmiddagen fokuserar på att ge oss en bild av de förändringar i friluftslivet som pandemin bidragit till: Vad vet vi om hur många fler vi är i naturen? Vilka nya personer och grupper har tagit sig ut i naturen? Vad har vi för redskap att använda i den situation vi har nu?

Värd
Ingela Hiltula, chef för samhällsavdelningen på Naturvårdsverket

Inledningstalare

Lisa Adelsköld, Miljöverkstan Flaten Om erfarenhet av att inkludera ovana och unga i friluftslivet

Peter Fredman professor i turismvetenskap Reflektioner kring hur friluftslivet förändrats och vad vi kan göra för att fortsätta vara många i naturen

Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten Om naturen och folkhälsan

Kajsa Balkfors, fd VD Cirkus Cirkör Om att arbeta med förändring i levande system


Korta presentationer från två initiativ som är på smedjan som lyssnare

Per Nilsson, ordförande i kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

Initiativtagare till Nationella dialoggruppen för arbetet med allemansrätten
Sanja Kuruzovic, Naturvårdsverket
Björn Galant, Lantbrukarnas Riksförbund
Ulf Silvander Svenskt Friluftsliv


Vi går också igenom fallen, presenterar utmaningarna vi kommer jobba med och hur vi konkret kommer jobba tillsammans under tankesmedjan. Här får du möta personerna som leder arbetet med fallen (se överst fliken Här finns utmaningarna)

Lunch med överraskning

Platsbaserade utmaningar, kl. 13:00-17:00
Under eftermiddagen delar vi upp oss och deltar i de platsbaserade utmaningarna som vi i förväg valt att delta i. Anmälan och presentationen av fallen öppnar 5 juli. 

Kvällen – hyllning till friluftslivet

Onsdag 8 september

Prisutdelning, kl. 09:00-10:00

Sveriges friluftskommun och Årets förbättrare tillkännages.
Vi startar dagen med att dela ut pris till Sveriges Friluftskommun 2021 och får höra hur de arbetat med barnkonventionen. Årets förbättrare 2021 kommer också presenteras.

Priset delas ut av Maria Grahn Farley. Hon var med som barn och deltog i att ta fram barnkonventionen. Numera är Maria en internationellt framstående forskare om barns rättigheter och hållbar utveckling. Det blir ett samtal mellan henne och vinnarna av årets friluftskommun och vi får en injektion att tänka flera generationer framåt när vi fortsätter med tankesmedjans arbete med platsbaserade utmaningar.

Platsbaserade utmaningar, kl. 10:00-12:00

Fortsatt arbete med utmaningarna. Vi förbereder också en gemensam avslutning.

Lunch, kl. 12:00-13:00

Vi förbereder också en gemensam avslutning och summerar arbetete med utmaningarna 13-14

Gemensam avslutning, kl. 14-16:30


Medverkande

Ett femtiotal olika organisationer och personer har varit med och gjort årets tankesmedja möjlig och nya tillkommer hela tiden.

Ingela Hiltula, chef för samhällsavdelningen på Naturvårdsverket är värd och moderator för årets tankesmedja för friluftsliv. Vid sin sida har hon Ola Jubelin, erfaren digitalmoderator som tillsammans med ett gäng erfarna facilitatorer kommer hålla ihop den gemensamma resan för oss.

Välkomna!

Tillsammans kan vi skapa ett hållbart friluftsliv för alla