Invajo - Events tool

TECHDAY 2019

Best Western Malmö Arena Hotel
Hyllie Boulevard 12, Malmö
Visa på karta
29 november 2019
08:30 - 16:00
Lägg i kalender
Arrangör
IUC Syd
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Best Western Malmö Arena Hotel
Datum
29 november 2019
Tid
08:30 - 16:00

Program

techday2019.png

Fredag, 29 november 2019

Moderator: Trine Grönlund

8:30   Registrering och kaffe 
     
9:00  

Trine Grönlund och Camilla Dahlin

Moderator och IUC Syds VD hälsar alla välkomna!

     
9:15  

Samuel Holmström

Lundqvist Trävaru, Piteå

Samuel Holmström, VD på Lundqvist Trävaru AB, berättar om hur digitaliseringen totalt förändrat förutsättningarna för företaget och hur de blev Sveriges smartaste företag 2017. Steget från tv-spel till trävaruhandel är kortare än man kan tro. Från att tidigare sålt trävaror på traditionellt sätt säljs idag färdiga byggnader direkt på egna hemsidan genom ett egenutvecklat system som kopplar ihop alla processer i företaget, från kund till produktion och ut till leverans och allt däremellan. 

     
9:45  

Günther Dieroff

Beneli, Helsingborg

Små företag som knäcker koden och blir digitala ledare får snabbt enorma konkurrensfördelar och kan återta en annars osäker plats i den globala ekonomin. Helsingborgsföretaget Beneli AB pressades hårt av ökad konkurrens, inte minst från Kina. Günther Dieroff, Chief Business Development Officer på Beneli, beskriver hur de, genom att digitalisera alla funktioner i bolaget, nu utmanar de stora jättarna med nya tjänster, till exempel inom IoT.

     
10:10  

Hans Lekeberg

Enjay, Malmö

Vi ser energi där andra bara ser luft. Är återvinning lösningen för klimatutmaningarna? Enjay återvinner energi i extrema ventilationsmiljöer och deras lösningar innebär en enorm potential i ren energibesparing. De utgår från verkligenheten: Det krävs lösningar för effektivare energianvändning som både minskar koldioxidutsläppen och ger god avkastning. Då blir det en del av klimatlösningen.
Hans Lekeberg, CTO på Enjay, berättar hur de ser potential där andra ser hinder.

     
10:35   FIKA
     
11:05  

Angela Hultberg

Ingka Group (fd IKEA Group), Malmö

Hållbar mobilitet har de senaste åren blivit en allt viktigare fråga för Ingka Group (fd IKEA Group). Man började med insatser som rörde slutfasen av företagets leveranser - last mile - med elektriska hemtransporter, och med att sätta upp laddinfrastruktur för kunder vid alla varuhus. Nu breddas bilden till att också omfatta medarbetare och kunder. Projekten är många och varierande. Med 100 % elektriska transporter i en av världens största städer, Shanghai, och med fordon redan i bruk på 14 marknader, har Ingka kommit längre än de flesta, och lärdomarna varit många. Angela Hultberg, Head of Sustainable Mobility på Ingka Group berättar mer.

     
11:35  

Anders Göransson

Swedish Powertrain, Sibbhult

Swedish Powertrain i Sibbhult utvecklar avancerade system och komponenter till tunga fordon. I omställningen till mer elektrifiering utvecklar företaget just nu en drivlina för att passa eldrivna fordon. Vad innebär denna omställning i form av teknikutveckling, ny kompetens, nya kunder och nya leverantörer. Anders Göransson, affärsområdeschef på Swedish Powertrain Tech Center, ger oss en inblick i ett spännande omställningsarbete och hur det påverkar företaget och dess affärsmodell.

     
11:55   LUNCH
     
13:00  

Filippa Swanstein

Swanstein & Henrikz, Malmö

De organisationer som lyckas inkludera perspektiv och kompetens kring mångfald, normer och icke diskriminering i sitt strategiska utvecklingsarbete är också de organisationer som kommer ligga i framkant, klara kompetensförsörjningsutmaningarna och möta framtidens behov på bästa sätt. De största möjligheterna för tillväxt och trovärdighet finns således inom den egna organisationens kapacitet och vilja. Det är också inom den egna organisationen som de största hinder ligger. Vilken väg väljer Ni?

     
13:25  

Cecilia Svensson

Perstorp Group, Perstorp

Arbete med välmående och trivsel på våra arbetsplatser har under många år uppfattats som trevliga initiativ snarare än affärsnytta. Detta trots att forskning visar att det är affärsmässigt att satsa på medarbetarnas hälsa. Det finns alltså både kunskap och motivation - varför händer det inte mer? Vilket ansvar har vi som arbetsgivare? Cecilia Svensson, Executive Vice President Communications & Sustainability, Perstorp Group berättar mer om Perstorps resa och delar med sig av sina erfarenheter.

     
13:45  

Mini workshop och reflektion

Moderator Trine Grönlund lotsar oss genom en mini-workshop där vi tar upp frågeställningar och funderingar som uppstått under dagen. Publiken involveras i diskussioner kopplade till dagens tema- Den Snabba Transformationen.

     
14:40   FIKA
     
15:00  

Arash Gilan

Arash Gilan kommer att ta oss med på en resa som pendlar mellan dåtid, nutid och framtid och ställer frågan: Vad händer härnäst?
Arash ger oss på ett medryckande sätt de stora penseldragen samtidigt som han djupdyker ner i olika bilder och verktyg. Framtidsspaningen handlar lika mycket om människan som tekniken, och hur dessa båda måste samverka i en symbios för att fungera. Han knyter samman Techdays alla inspirerande företagsberättelser och sätter dem i ett sammanhang, kopplat till den tid av snabba förändringar som vi lever i.

     
15:50   Samanfattning av dagen
     
16:00   Tack för idag!

Små ändringar i programmet kan förekomma.