Detta event har redan ägt rum!

CLOSER ÅRSKONFERENS & ÅRSMÖTE 2023

Arrangör
CLOSER
Plats
Lindholmspiren 3-5, Göteborg / Fleminggatan 41, Stockholm
Datum
28 mars 2023
Tid
09:00 - 13:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Agenda

08.30 - 09.00 - Mingla och ta plats, inkl kaffe och fralla (gäller er som deltar på plats i Stockholm el Göteborg)

09.00-09.05 Storytelling - Kristoffer Skjutare, CLOSER

09.05-09.10 Välkomna och introduktion - Kristoffer Skjutare och Vanja Carlén, CLOSER

09.10-09.25 Keynote - Vad betyder egentligen "transporteffektivitet"? - Jonas Eliasson, Trafikverket

09.25-09.30 Samtal med Keynote - Jonas Eliasson, Trafikverket och Kristoffer Skjutare, CLOSER

09.30-09.50 Logistik i staden

HITS - Samlastning i stadsmiljö med hållbara transporttjänster - Jack Lu, CLOSER

Hur mycket gods transporteras egentligen in till Stockholms stad på en vardag, och till vem? - Sönke von Wieding, RISE och Sebastian Bäckström, IVL

09.50-10.10 Energiförsörjning och logistik

Energiförsörjning för ett transporteffektivt samhälle - Maria Nilsson Öhman, DHL

Blue Supply Chains-en förstudie i syfte att skapa förutsättningar för fossiloberoende sjöfart i Östersjöregionen - Camilla Sundqvist, CLOSER

FILM: REEL off peak-leveranser - effektiva elektrifierade transporter

10.10-10.25 PAUS

10.25-10.45 Effektiva intermodala transportkedjor

Det kommande arbetet med framtagande av en branschgemensam färdplan för effektiva intermodala transporter - Anna Knutsson, Trafikverket

Tjälade vintervägar - Kristina Andersson, RISE

10.45-11.05 Digitalisering inom logistik

Hur bidrar digitaliseringen till ett effektivare transportsystem? - Per Olof Arnäs, Steerlink Partners

Pågående initiativ - Logistikdatalabbet och AI enhanced mobility - Ulrika Holmgren, CLOSER

Case 1: Datadriven analys av byggmaterialleveranser - Anna Fredriksson, Linköping Universitet

Case 2: Datadrivet beslutsstöd för lokalisering av upphämtningsplatser - Johan Edstav, iBoxen

Panel diskussion: Per Olof Arnäs, Steerlink Partners, Ulrika Holmgren, CLOSER, Anna Fredriksson, Linköping Universitet & Johan Edstav, iBoxen

11.05-11.15 Mer innovationssamarbete mellan Sverige och USA inom hållbar mobilitet - Hans Pohl, Future Mobility

11.20-11.30 Sammanfattning och avslutning, Bo Hallams och Kristoffer Skjutare

 

Årsmöte

11.30-12.00 Årsmötespunkter för CLOSER partners - Tord Hermansson, Lindholmen Science Park

12.00-13.00 Gemensam lunch (På plats i både Göteborg & Stockholm)

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.