Invajo - Events tool

Next Level

7A Odenplan
Norrtullsgatan 6, Stockholm
Visa på karta
23 april 2019
17:00 - 22:00
Lägg i kalender
Arrangör
Ingenjörsjobb
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
7A Odenplan
Datum
23 april 2019
Tid
17:00 - 22:00

På scenen!

bilderinvajonextlevel23aprilcatarinakonf.jpg

KONFERENCIER | CATARINA ROLFSDOTTER-JANSSON
Catarina Rolfsdotter-Jansson är en erfaren moderator och föreläsare inom hållbarhet och framtid. Hon har lång erfarenhet som moderator, föreläsare, journalist, författare och programledare. I sin föreläsning ger hon en fascinerande framtidsspaning baklänges om hållbar utveckling. Hennes breda samhällskunskaper och nyfikenhet gör henne också till en mycket anlitad moderator. 

bilderinvajonextlevel23aprilforelasare2.jpgFÖRELÄSNING | ULF NORDWALL - PEAB
Föreläsningen av Hållbara hus i kallt klimat visar hur hållbar arkitektur kan vara utformad i subarktiskt och arktiskt klimat genom trettioen exempel på hållbart byggande i Finland, Sverige, Norge, Svalbard, Island, Grönland, Kanada och USA. Projekten i boken presenteras ur sex intressanta hållbarhetsperspektiv, energi, material, återbruk, platsen, klimat och funktion. Här får arkitekten som ansvarat för utformningen i projektet och husets funktion, gestaltning och hållbarhet komma till tals.

Varje hus/projekt presenteras med fotografier och arkitektens beskrivning av huset. Presentationen vänder sig till arkitekter, arkitektstuderande, fastighetsutvecklare, projektörer, byggherrar, förvaltare och andra inom byggbranschen med intresse för hållbart byggande. Författare är Ulf Nordwall, teknisk licentiat inom arkitektur och verksam på Peab inom projektutveckling.

bilderinvajonextlevel23apriltfipworkshop.jpg

WORKSHOP  | TFIP

Hållbar och förnybar kunskap
 
Vi pratar mycket och ofta om hållbarhet när det kommer till klimat och ur ett ekologiskt, ekonomiskt och cirkulärt perspektiv. I den här workshopen vill vi fokusera på individen och hållbarhet. Den tekniska och digitala utvecklingen går framåt, vi som individer måste hålla oss uppdaterade i vår yrkesroll, hänga med i utvecklingen och digitaliseringen och uppdatera vår kunskap, samtidigt ska vi också äta nyttigt, träna, göra karriär, lösa familjepusslet, och inte minst, vara allmänt härliga. Men är det hållbart för oss som individer? Hur får vi work-life balance? Hur mycket ansvar ligger på individen och vilka krav kan vi ställa på arbetsgivare för att vi ska leverera och leva på ett hållbart sätt?  Det här är något vi funderar på och arbetar med på TFIP och vi ser fram emot att diskutera det med dig!

bilderinvajonextlevel23aprilscaniaworkshop.jpg

WORKSHOP | SCANIA

COPRPORATE MOBILITY – VAD ÄR DET?

Scania är ett globalt företag med drygt 50.000 anställda på fem kontinenter och med kunder på mer än 100 marknader. Varje dag påverkar våra produkter, direkt eller indirekt, miljoner människors liv. För oss är det därför extra viktigt att arbeta med ansvarsfullt företagande och hållbarhet i allt vi gör. Nu ger vi dig möjligheten att ta del av ett nytt och spännande område inom hållbara transportlösningar; mobilitetslösningar för företag och Scania Go, som är Scanias egna initiativ för att underlätta de anställdas resande till, från och inom arbetsplatsen.

Kom och lyssna till Marie Ljungberg och Emelie Agnvall som båda två arbetar på Scania Sustainable City Solutions. De berättar mer om varför och hur Scania utforskar nya affärsområden, och hur man samtidigt har kunnat skapa bättre möjligheter för de anställda genom sin mobilitetslösning.

bilderinvajonextlevel23aprilpaneldiskussion3.jpg

PANELDISKUSSION | FORTUM, BONAVA, TRAFIKVERKET OCH HYPERGENE

Vilka möjligheter och utmaningar står företagen inför för framtidens hållbarhetsutveckling? Hur kommer arbetsmarknaden se ut i framtiden med ett alltmer brinnande förändringsarbete? Diskutera de olika aspekten kring hållbarhet med andra företag, med en moderator som leder diskussionen. Kanske håller de med om i vilken ände som arbetet måste börja i, kanske inte. Passa på att ställa frågor du funderat på, när de ändå sitter på scenen!

fortumadinfralindsma2lthumb.jpg

PANELDEBATTÖR | MARTIN LINDSTRÖM - FORTUM

Martin Lindström – Head of Asset Mgmt. på Hydro inom Fortum. Ansvarig för underhåll av vattenkraftsanläggningar och dammar. Har tidigare jobbat med ansvar för utveckling av vattenkraftsportföljen, Head of Portfolio Development. Deltog i Hållbarvattenkraft i Dalälven som var ett projekt med länsstyrelserna längs med Dalälven för att genomlysa hur vattenkraften kan bli mer hållbar och finnas i samklang med de akvatiska miljöerna. Deltar som ambassadör inom Qraftsamling där branschen jobbar med jämställdhet, inkludering och mångfald. Driver detta område inom vattenkraften.

- Hela energisektorn håller på att genomgå en förändring. Fortum ser sin som roll att skynda på den förändringen genom att omforma energisystemet, förbättra resurseffektiviteten och erbjuda smarta lösningar. Vi menar att affärer och ansvarstagande är sammanlänkade. Det innebär inte bara att hållbarhet är en central del av Fortums strategi för att möta dagens utmaningar utan att vi även ser hållbara lösningar som en konkurrensfördel.

jennywinbladbonava.jpg

PANELDEBATTÖR | JENNY WINBLAD - BONAVA

Jenny Winblad är chef Hållbarhet Bonava Sverige. Driver Bonava Sveriges Hållbarhetsarbete. Civilingenjör i materialteknik med erfarenhet från arbete på Ericsson, Landstinget och nu 10 år i byggbranschen och på Bonava sedan start.

Världen står inför stora utmaningar. Bonavas hållbarhetsagenda beskriver hur vi blir del av de lösningar och den omställning som krävs för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Bonavas hållbarhetsagenda ligger till grund för att vi långsiktigt ska lyckas med vår strategiska inriktning och leva upp till våra värderingar, genom att bidra till de globala hållbarhetsmålen och tillämpning av försiktighetprincipen.

image001.jpeg

PANELDEBATTÖR | LISA HOLMÉN - HYPERGENE

Lisa Holmén är leveranschef på Hypergene. Det innebär att hon leder över 100 konsulters insatser för kunder som använder Hypergenes molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Konsulterna arbetar med såväl rådgivning som implementering av produkten – alltid kopplat till att förbättra kundernas förutsättningar för planering, uppföljning och analys.
 
Bakgrunden till vårt arbete är att vi dagligen ser hur många verksamheter kämpar med att nå sina mål och dessutom göra det hållbart. Alltför mycket kraft tappas bort när chefer och medarbetare behöver lägga tid på fel saker och arbeta åt olika håll. Vårt mål är ett samhälle där företag och organisationer använder sina resurser effektivt och hållbart, når sina mål och levererar maximalt värde till sina intressenter – såsom kunder, medarbetare, ägare och samhället i stort.

svenhunhammartrafikverket.png

PANELDEBATTÖR | SVEN HUNHAMMAR - TRAFIKVERKET

Sven Hunhammar är måldirektör för miljö och hälsa på Trafikverket sedan tre år tillbaka. Från början civilingenjör i Teknisk Fysik och har senare doktorerat i Naturresurshushållning. Har på olika sätt alltid arbetat med kopplingen mellan transporter och miljö som forskare på Stockholm Environment Institute, på Naturvårdsverket, som klimatchef på Naturskyddsföreningen och nu Trafikverket. Brinner för att se helheten och kopplingen mellan tekniken och människors beteende.