Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Morgondagens gröna logistik — Workshop i två steg tillsammans med CLOSER

Arrangör
CLOSER
Plats
Clarion Hotel® Sea U
Datum
14 - 15 juni 2022
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Agenda 15/6 (14-16)

CLOSER är och en del av det öppna programmet under H22 och där är agendan som följer: 

14:00 CLOSER. En neutral arena för samverkansprojekt

14:30 Exempel på smart och grön logistik

- FEDeRATED | EU project for digital co-operation in logistics 
- LivingLab #9 | Transparenta transporter — Skånemejerier, Mobi One, Menigo, Grönsakshallen med flera *
- Logistikdatalabbet: | Delning av öppen och kommersiell data
- Den dynamiska staden: Geofencing | Smarta Urbana Trafikzoner
- Electra: | Optimering av elektrifierade transportfordon och arbetsmaskiner i byggbranschen

16:00 Presentation av resultat från CLOSER:s workshop med fokus på ”Next Practise” — grön logistik

Behovskartläggning:

- Vad är viktigt för deltagarna för att nå agenda 2030-målet? Vilka utmaningar har de identifierat?

- ”Next Practise” — Resultat av behovscentrerad idégenering av koncept med potential att utvecklas till samverkansprojekt

17:00 Avslut (senast

 

Denna del är öppen och här behövs ingen anmälan.

 

*

Transparenta transporter är ett innovationsprojekt och ett Living lab inom Federated – ett EU-program om hur transportdata ska se ut för att kunna delas mellan olika aktörer och plattformar. I projektet undersöks och testas om en digital plattform för leveranser kan bidra ökad samlastning. I ett pilottest med MobiOne delar Skånemejerier, Menigo, Grönsakshallen Sorunda och Tonys budbilar med sig av data till Helsingborgs stad. Plattformen kommer visas upp och demonstreras.

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.