Invajo - Events tool
Plats
Partille Arena
Datum
11 januari 2019
Tid
08:00 - 09:30

Sälj som din kund köper

Extranyckel 9. "Sälj som dina kunder köper" med Robert Bloom

Hur pratar du med människor du möter? Respekterar du kundens värderingar och säljer på det sätt som hen önskar? Inte?
Dessvärre kommunicerar vi ofta vårt erbjudande baserat på våra egna värderingar, istället för kundens. Detta resulterar i att vi allt för ofta inte når fram på rätt sätt. Genom Robert Bloom och ”Sälj som din kund köper” får du lära dig en helt ny kommunikationsmetod som kommer att få stora positiva effekter på din verksamhet – genom mer affärer, snabbare avslut och lojalare kunder. Robert Bloom är medgrundare och VD på Regium International och har en utvecklat sin metod under 25 år som entreprenör.

default