Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
13 - 15 april 2021
Tid
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Om Audiovisual Days

Audiovisual Days (fd Västsvenska filmdagarna) utvecklades tidigt till en öppen, uppskattad och viktig mötesplats för filmbransch och allmänt filmintresserade. Sedan 2018 går dagarna under namnet Audiovisual Days. 

Vår ambition är att erbjuda ett brett innehåll kring internationellt aktuella frågor, inte bara i filmbranschen, utan för alla som jobbar med utveckling av film, tv, spel, media, VR/AR/XR och annan rörlig bild. Liksom tidigare år bjuder vi in till tre fullspäckade dagar för dig som vill få insikter, kunskaper och kontakter för att skapa morgondagens starka berättelser och upplevelser.

Ny teknik i form av 360, VR och AR kommer också starkt och är relevant inom flera områden, t ex konst, film, spel, musik, e-sport, teater och kommunikation/reklam. Audiovisual Days stimulerar och inspirerar i ett tidigt skede konstnärer, kreatörer, manusförfattare och producenter att testa och nyttja framtidens teknik och har spelat en viktig roll för inspiration och möte mellan regional etablerad filmbransch och talanger och unga. Under de senaste åren har de internationella inslagen gradvis ökat och därigenom också relevansen för etablerad bransch, både regionalt och nationellt.

Evenemanget är unikt i sin form, det är publikt och öppet för alla, ett stort antal aktörer bjuds in och i stort sett alla väljer att engagera sig, och innehållet riktar sig till flera målgrupper.

Baserat på ett mycket framgångsrikt arbete som sedan 2011 gjorts inom ramen för Västsvenska filmdagarna har vi tillsammans etablerat en bra och viktig mötesplats – Audiovisual Days.