Invajo - Events tool

Town Hall Meeting #7 med Region Stockholm

Arrangör
Stiftelsen The Global Village
Plats
Tensta Träff
Datum
10 november 2020
Tid
18:00 - 20:00

Om Stiftelsen The Global Village

Stiftelsen The Global Village

Den ideella Stiftelsen The Global Village ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i stort och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden samt att skapa en lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration. Vi strävar efter att öka inkludering i alla delar av samhället, genom att knyta samman makt och utanförskap, innerstad och ytterstad, centrum och perifer. Vi fokuserar därför på att främja öppenhet och bygga konstruktiva dialoger samhällsaktörer emellan.

Vi tror på att främja möten, i alla dess former, människor emellan. Därför anordnar vi olika aktiviteter, däribland en filmfestival, seminarier, träffar och en politikervecka. För att vara en lösningsorienterad röst i integrationsdebatten genomför vi även studier och undersökningar, som vi presenterar genom årliga rapporter.

All vår verksamhet finner sin utgångspunkt och drivkraft i att bidra till att skapa en socialt hållbar samhällsutveckling i Sverige. Stiftelsen The Global Villages arbete möjliggörs med stöd av privatpersoner, företag, Stockholms stad och stiftelser. 

default
Stiftelsen The Global Village använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Stiftelsen The Global Village. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Stiftelsen The Global Village samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.