Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
28 maj - 18 juni 2021
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Lotta Amsén

Lotta har arbetat med frågor som rör systematiskt hållbarhetsarbete i ett flertal år och är en uppskattad föreläsare inom området. Hon har bland annat arbetat som Hållbarhetschef på textilföretaget Indiska med övergripande ansvar för utveckling, implementering och uppföljning av företagets hållbarhetsstrategier samt ansvar för hantering av företagets hållbarhetsrelaterade risker. Som konsult arbetar hon främst med frågor som gäller Agenda 2030, ledningssystem, upprättande av hållbarhetsplaner utifrån risk- och möjlighetsanalys samt rådgivning och utbildning i fråga om leverantörskedjor och strategiskt hållbarhetsarbete, i olika branscher.

 

Vad ser du mest framemot inför årets Hållbart Näringsliv?

− Jag ser mest framemot att få möjlighet att fördjupa diskussionen om hur man som företag kan ta nästa steg för att uppnå de Globala målen. Genom ett upplägg med mer interaktivitet än tidigare kommer företagen att ges större möjlighet att dela med sig av de frågeställningar som de möter i sin vardag.

lotta1.jpg