Invajo - Events tool
Plats
Svenska Mässan
Datum
5 november 2019
Tid
08:30 - 14:30

Bli partner

Som partner till CSR Forum 2019 kommer ni att vara en betydande aktör för genomförandet av konferensen. Ni får värdefull exponering samt utgör en viktig kunskapskälla för deltagarna då de kan hitta praktisk anknytning till konferensens innehåll hos er. Konferensens deltagare kommer att ges god tid för att besöka er och vi kan i dialog hitta nya innovativa sätt att utveckla partnerskapet så som vi tillsammans vill utforma det. CSR Forum är en betydande plattform att synas på. Både som Västsveriges främsta konferens inom hållbarhet och med sina 400 deltagare från privat, offentlig och idéburen sektor samt från akademin en viktig sektorsöverskridande plattform.  

 

BLI PARTNER


Som partner erbjuder CSR Västsverige er följande:
• En utställaryta på 4x2 meter och 2 stycken ståbord.
• Er logotyp på CSR Västsveriges hemsida samt i kommunikationsmaterial
• Presentation av er i våra sociala medier inför konferensen
• Omnämnande från scenen under konferensen och logotyp på presentationsmaterial
• 4 stycken konferensbiljetter, inkl. ekologisk, vegetarisk mat. Dessa biljetter är utöver
de biljetter som ingår i ert medlemskap i CSR Västsverige.

Priset för att bli partner är 50 000 kr*
* Som icke vinstdrivande förening debiterar CSR Västsverige ej moms

KONTAKTUPPGIFTER


Är ni intresserade av att bli partner till CSR Forum eller har ni frågor? Hör av er till
anna@csrvastsverige.se