Invajo - Events tool

Utbildning i fundraising, filantropi och resursmobilisering (Stockholm)

Arrangör
Brakeley Nordic
Plats
Konferenslokal i Stockholm (adress delges deltagarna i god tid innan utbildningen börjar)
Datum
11 - 12 november 2021
Tid
09:00 - 13:00

Alumninätverket

Sedan år 2021 arrangerar Brakeley årliga alumniträffar för de hundratals personer som tidigare deltagit i utbildningen. Under träffarna får du möjlighet att återse andra kursdeltagare och dela erfarenheter från fundraisingarbetet, vad som lyckats bra och vad som är svårt. På så sätt lär vi oss av varandra och fortsätter att utvecklas som fundraisers.

På alumniträffen år 2021 hölls en presentation av Kicki Aldrin på Stockholms Stadsmission, som även hon gått utbildningen. Kicki berättade om hennes framgångsrika fundraisingarbete till en renovering av kyrkobyggnaden St Paul, som inbringade mer än 40 miljoner kronor. 

Brakeley kommer även fortsättningsvis att arrangera sådana kostnadsfria evenemang på årlig basis för våra alumner.

Brakeley Nordic AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Brakeley Nordic AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Brakeley Nordic AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.