Invajo - Events tool Get people together

Lära med berättande

Campus Skellefteå
Campus Skellefteå, Skellefteå
Visa på karta
14 - 15 februari 2019
10:00 - 13:00
Lägg i kalender
Arrangör
Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Campus Skellefteå
Datum
14 - 15 februari 2019
Tid
10:00 - 13:00

Medverkande

medverkande900.jpg

 

dickh200.jpg   Dick Harrison

Professor i historia vid Lunds universitet. Harrison är en uppmärksammad och uppskattad populärhistoriker som blivit mycket läst och prisbelönad för sitt författarskap och sin forskning. Som folkbildare tillgängliggör och populariserar han historia genom sin underhållande berättarkonst. Han har även intresserat sig för berättelsens funktion som kunskapsförmedlare och berättandet som bildningsskapande metod.

guy200.jpg   Guy Tilkin

Guy Tilkin är biträdande verksamhetschef vid Landcommanderij Alden Biesen i Belgien, ett internationellt kulturcentrum som arbetar med stöd av den flamländska regeringen. Verksamheten bedrivs i ett historiskt slott med rötter från medeltiden. (www.alden-biesen.be). Guy är chef för den europeiska avdelningen och konstnärlig ledare för Alden Biesen – Berättarslottet, ett resurscentrum för muntligt berättande, både i Belgien och inom den europeiska berätarrörelsen. För 22 år sedan startade Tilkin en internationell berättarfestival som idag är Europas största. Festivalen har en unik profil utifrån att man ända från starten arbetat med berättande på många olika språk. Guy Tilkin har också utvecklat och koordinerat ett antal stora EU-projekt finansierade av Livslångt lärande, Kreativa Europa och Erasmus+-programmen. Han besitter en särskild expertis kring hur muntligt berättande kan användas inom utbildnings- och kulturarvsområdena. Tilkin är även styrelseordförande i FEST, the Federation for European Storytelling och koordinator för FESTNET, ett europeiskt nätverksprojekt med stöd från Kreativa Europa-programmet.

winroth200.jpg   AnnCristin Winroth

Lektor i etnologi vid Umeå universitet. Hon undervisar inom flera kurser och program som rör berättande, kulturarv, pedagogik på museer med mera. Tidigare har hon forskat om boteberättelser – en form av livshistoriskt berättande som handlar om hur människor skapar mening och sammanhang under perioder av ohälsa. För närvarande studeras utvecklingen av berättande som metod för demokratiska processer på museer.

katarzyna200.jpg   Katarzyna Wolanik Boström

Lektor i etnologi vid Umeå universitet, har forskat och undervisat om muntligt berättande och i synnerhet om livsberättelser, familjehistorier och folklore. I ett av sina nuvarande projekt undersöker hon hur livshistoriskt berättande kan användas som en identitetsstärkande och emancipatorisk resurs i det livslånga lärandet, t.ex. inom folkbildning och  museiverksamhet.

marianne200.jpg   Marianne Folkedotter

Berättarantikvarie, Västerbottens museum. Marianne leder arbetet med att utveckla metoder för hur berättande kan användas inom museets olika professioner och verksamhetsområden för att främja en kulturell mångfald. I hennes länsarbete ingår exempelvis arbetet med Årets berättarkommun och att producera turnerande berättarföreställningar med utgångspunkt i kulturhistoriskt material.


ingelawall200.jpg   Ingela Wall

Museipedagog på Västerbottens museum. Ingela planerar och genomför skolprogram och workshops i muntligt berättande i olika former och för alla åldrar. Hon erbjuder berättarworkshops i museets utställningar för skolklasser och allmänhet men även i skolor runt om i Västerbottens län. Ingela har hållit fortbildningar i berättande för pedagoger samt särskilda berättarworkshops med fokus på dokumentärt berättande som avslutats med ett offentligt framträdande på museet.


ola200.jpg   Ola Henricsson

Grundskollärare från Göteborg och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet med fokus på lärares muntliga berättande. Ola undervisar också på kursen Muntligt berättande i förskola och skola vid Linnéuniversitetet i samarbete med Sagomuseet och berättarfestivalen i Ljungby.

martauggla200.jpg   Märta Uggla

Fil.mag. lektor emerita. Har undervisat i modersmål (svenska) på alla stadier, men mest i olika gymnasier i Helsingfors med övertygelsen att berättelser är helt oslagbara pedagogiska redskap. Specialintressen har varit alternativ pedagogik, drama och berättande. Efter pensioneringen har Märta lett berättargrupper, berättarkvällar, berättarkafeer och hållit kurser i läkande berättande. Var med och grundade den nordiska föreningen för läkande berättande, ALBA . Ordförande i 10 år för ALBA-Finland.

idajunker200.jpg   Ida Junker

Ida Junker är sedan 1998 scenberättare med föreställningar för alla åldrar på sin repertoar. Hon arbetar också med företag och organisationer som vill använda storytelling som redskap. Ida är även pedagog och har lett grupper i kreativa uttrycksformer sedan 1979, med sin bakgrund som drama- och bildlärare. Sedan 1998 har hon arbetat med att sprida berättandet och dess användning som pedagogiskt redskap, på skolor, folkhögskolor, Arbetsförmedlingen, bibliotek, museer, företag och i olika projekt. Exempelvis det internationella Sheherazade, som handlade om vuxnas lärande, det nationella Ung Berättarscen, som riktade sig till ungdomar, och det läsfrämjande Muntliga Biblioteket för barn. Tusentals barn, unga och vuxna har under åren mött Ida som berättare och pedagog. Hon delar här generöst med sig av sina pedagogiska metoder och erfarenheter. Ida är en del av företaget Fabula Storytelling sedan 2004. 2011 fick hon Mickelpriset för sina insatser med berättande bland unga.


kasper200.jpg   Kasper Sørensen

Kasper är en modern och stilsäker berättare, med huvudet fullt av berättelser och en stark vilja att förmedla dessa. Han arbetar primärt med drivkrafter till att berätta och effekterna av berättandet.  Han arbetar med barn från 6 år och vuxna. Han har varit professionell berättare sedan 2001, är grundare av BestTellers – ett centrum för scenisk berättarkonst, och konstnärlig ledare för Wordsfestivalen.

hilde200.jpg   Hilde Eskild

Bor i Lillesand i södra Norge och arbetar som berättare, författare, skribent och lärare på en ungdomsskola. Hilde har bred erfarenhet som kursledare i muntligt berättande och berättande för barn, ungdomar och vuxna, både i Norge och övriga nordiska länder. Hon arbetar ofta med musiker och skådespelare och har turnerat i i norska skolor i 16 år. Tillsammans med Benedicte Hambro har hon skrivit flera böcker om och med berättande. 2014 utsågs Hilde till norsk mästare i litteraturformidling.


kari200.jpg   Kari Brinch

Kari Brinch är professionell berättare och driver företaget Storytale. Hon har berättat för tusentals barn och vuxna och har många års erfarenhet av berättande och kunskapsförmedling. Ka ur utbildad folkskollärare, har läst pedagogisk psykologi och har examen i Fortællekultur og det narrative. 2015-2018 har Kari varit ordförande för de danska berättarnas organisation Fortællere i Danmark (FIDA).

 

linateir200.jpg   Lina Teir

Lina är finlandssvensk konstnär och pedagog som arbetar med berättande, teater och musik. För Wasa Teater har hon skapat ”Världen är så stor”- ett Teater i Undervisningen-program (TIU) som riktar sig till elever i åk 4-8 och som under hösten turnerar i hela Svenskfinland. I ”Världen är så stor”, som utspelar sig i en framtid där 70000 finländska barn tvingats fly, får eleverna aktivt medverka i handlingen, uttrycka åsikter och känslor och inspireras till att själva berätta och uttrycka sig.


malin200.jpg   Malin Åberg

Berättare, dramapedagog och lärare i svenska och svenska som andraspråk. Som berättare är Malin särskilt intresserad av livsberättelser och flerspråkigt berättande. Hon arbetar inom Vuxenutbildningen, på SFI, där hon använder muntligt berättande som en pedagogisk metod för språkutveckling, fortbildar andra lärare och sprider kunskap om det muntliga berättandets möjligheter. Hon driver sedan 2013 en ”Estetisk verkstad” på SFI i Skellefteå för att främja olika inlärningsstilar och kreativa uttrycksformer. Hon är vidare verksam i ”Lyssna på oss” i Jörn, ”LISTEN – Learning from Intercultural Storytelling”, Nordiskt Berättarcentrum och Skelleftebygdens Berättarförening.


rosemarie200.jpg   Rose-Marie Lindfors

Berättare, av folksagor och livsberättelser, och dramapedagog. Projektledare för ”Lyssna på oss” i Jörn och ”LISTEN - Ledning from intercultural storytelling”. Arbetar lokalt, nationellt och internationellt med att utveckla det muntliga berättandet som konstart, pedagogiskt och socialt verktyg. Aktiv i Berättarföreningen i Skellefteå, i Berättarnätet Sverige, Nordiiskt Berättarcentrumsamt i FEST Federation for European Storytelling.