Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Triple F årsmöte & årskonferens 2020

Arrangör
Triple F
Plats
Inställt
Datum
2 april 2020
Tid
09:30 - 16:00

Agenda

10:00 - Introduktion till dagen - Maria Oscott, Triple F & Elisabeth Nilsson, Triple F

10:10 - Resultat från projekt År 1 
   Urbana distributionssystem – vägen mot transporteffektiva städer - Klas Hjort, Lunds Universitet
   Utvärdering av DME som drivmedel m a p partiklar - Henrik Salsing, Volvo

10:30 - Keynote: Den energi-industriella utvecklingen och transportsektorn - Tomas Kåberger, Chalmers

11:00 - Paneldiskussion på årets tema: Elektrifiering
  Moderator: Stefan Pettersson, RISE
  Deltagare: TBD

12:00 - Lunch

13:00 - Omvärldsanalys Policy - Inge Vierth, VTI

13:15 - Omvärldsanalys Logistik - Jenny Karlsson, VTI

13:30 - Omvärldsanalys Teknik - Patrik Klintbom, RISE

13:45 - Workshop med fokus på Utvecklingsplanen och Triple Fs utmaningar:
    Ett mer transporteffektivt samhälle
    Mer energieffektiva fordon och farkoster
    Skifte till fossilfria bränslen

Vilka är det prioriterade åtgärderna inom resp. utmaning för att nå fossilfrihet? - Maria Oscott, Triple F & Yvonne Andersson-Sköld, VTI

14:45 - Årsmöte - Elisabeth Nilsson, Triple F

15:00 - Fika och mingel

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.