Invajo - Events tool

MKBdagen 2021

Online
16 december 2021
08:30 - 12:10
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Naturvårdsverket i samverkan med HaV, Trafikverket, Boverket, Tillväxtverket, SLU, Mittuniversitetet
Plats
Online
Datum
16 december 2021
Tid
08:30 - 12:10
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Preliminärt program

Så här ser det preliminära programmet ut: 

8.30 Introduktion och information från myndigheter.
9.00 Paus
9.15 Tematisk diskussion:
        1) Artskydd och miljöbedömningar med diskussion i grupper
10.00 Paus med breakoutrooms
10.20 Tematisk diskussion:
          2) Klimatfrågan i miljöbedömningar, klimatpåverkan och klimatanpassning, paneldiskussion
11.05 Paus
11.15 Tematisk diskussion:
           3) Kommuner och miljöbedömning, kapacitet och kunskap
12.00 Avslutning