Invajo - Events tool

IVL:s Östersjöseminarium 2018

Konferens Spårvagnshallarna
Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm
Visa på karta
4 oktober 2018
08:15 - 17:30
Lägg i kalender
Arrangör
IVL Svenska Miljöinstitutet
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Konferens Spårvagnshallarna
Datum
4 oktober 2018
Tid
08:15 - 17:30

Program

 08.15 

Registrering öppnar

 09.00

Välkommen

Tord Svedberg, vd, IVL Svenska Miljöinstitutet
Jonas Henriksson
, dagens moderator, IVL Svenska Miljöinstitutet

 09.15

Var står vi idag?

  Varför behöver vi försöka få ett helhetsperspektiv när vi diskuterar komplexa problem såsom döda bottnar, klimatförändringar och förbättringar eller försämringar.  

Olof Gränström, Gapminder

 09.40

Hur förändras Östersjön i en varmare värld?

  Östersjön är ett hav som är starkt påverkat av människans aktiviteter, vilket t.ex. visar sig genom syrefria bottnar och stora algblomningar. Klimatförändringen kommer att innebära ytterligare påverkan på havsmiljön. I seminariet visas resultat från klimatmodeller som ger en inblick i möjliga förändringar och hur detta kan påverka Östersjöns ekosystem.

Helén Andersson, fil dr, chef för forskningsavdelningen, SMHI 

10.00

Krafttag för bättre vatten

  Rich Waters är Sveriges första integrerade LIFE-projekt och ska bidra till att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten. Konkreta åtgärder, ny kunskap och nya projekt ska bidra till en högre takt för åtgärder som skapar god vattenstatus i Sverige.
 
David Liderfelt, vattensamordnare, Vattenmyndighetens kansli 

 10.20 

Var kommer kemikalierna ifrån och vad kan vi göra åt dem?

  Hur blev Östersjön ett av världens sjukaste hav och vad krävs för att det ska bli friskt? Vad behövs för att komma till rätta med farliga och okända kemikalier? Och vad vet vi om kemikaliernas källor? 

Mona Blomdin Persson
, Avdelningschef, Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel, KEMI 

10.40 

Fikamingel

11.10

Hur påverkar den ökande sjöfarten Östersjön?

 

EU-projektet Bonus Sheba har studerat hur miljön i och omkring Östersjön påverkas av en allt mer intensiv sjöfart. Ett 40-tal forskare från de flesta Östersjöländer har undersökt hur buller, skräp, utsläpp till luft och vatten med mera påverkar både hav och ekosystemtjänster. Som ett flaggskeppsprojekt inom EU-Östersjöstrategins policyområde Clean Shipping kommer projektet att nå fler betydande beslutsfattare i regionen. Resultaten är av stort intresse för att styra den ökande sjöfarten i en hållbar riktning.

Jana Moldanova, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Erik Fridell, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Erik Ytreberg, forskare, Chalmers tekniska högskola

11.40

Gränsöverskridande samverkan för att minska fartygstrafikens miljöpåverkan

 

Partnerskap mellan lokala aktörer från hela regionen sprider kunskap, förankrar insatser och bygger långsiktiga relationer som inte är beroende av nationella intressen. Detta samarbete arbetar för att minska fartygstrafikens utsläpp och miljöpåverkan samt öka återvin­ningen på fartygen.

Erik Lewenhaupt, hållbarhetschef, Stena Line

12.00

Varför rena avloppsvatten för att brygga öl

  Under våren lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet och Nya Carnegiebryggeriet ett öl bryggt på återvunnet avloppsvatten. Ett övergripande syfte var att uppmärksamma värdet av rent vatten i en värld där detta inte är en självklarhet. Vi måste återvända avloppsvatten mer i framtiden, inte bara för att göra öl. Avancerad avloppsvattenrening är en försiktighetsåtgärd som i hög grad kan minska utsläppen av både kända och okända ämnen i vattenmiljön. 

Staffan Filipsson, affärsutvecklare, IVL Svenska Miljöinstitutet

12.20

Lunch

13.20

Grön finansiering, gröna obligationer och placeringar - så minskas utsläppen

 

Det krävs stora summor pengar för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Ta del av kommuners och bankers arbete med gröna finanser och innovationer med syfte att undanröja hinder för investeringar i ny, klimatsmart teknik. Vilka möjligheter finns som bidrar till att minska klimatpåverkande utsläpp och miljöförstöring?   

Panelen diskuterar vägar framåt.

Kersti Talving, senior manager, utlåning, Nordiska Investeringsbanken
Carl Mikael Strauss, enhetschef, Klimatklivsenheten, Naturvårdsverket
Anna-Stina Wiklund, hållbarhetschef, Ålandsbanken
Maria Ivansson,
verksamhetsledare, Klimatkommunerna

 

13.50

Vägen till ett mer miljövänligt fritidsbåtsliv

 

EU- projektet Bonus Change visar på komplex problematik med användning av giftiga bottenfärger på fritidsbåtar och hur de kan ersättas av mer miljövänliga alternativ. Projektet har kartlagt skillnader i påväxt i olika delar av Östersjöregionen, utvärderat påväxthindrande tekniker, studerat ekotoxikologiska effekter i fritidsbåtshamnar och frisättning av biocider samt utarbetat rekommendationer till båtägare, båtklubbar och myndigheter om hur man kan minska miljöpåverkan från fritidsbåtar.
 
Ann-Kristin Eriksson Wiklund, forskare, Stockholms Universitet
Anna-Lisa Wrange
, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet

14.10

Den obekväma sanningen om Östersjöplanen

  WWF:s Scorecard 2018 visar att Östersjöländerna inte genomför de åtgärder de lovat i Östersjöplanen BSAP (Baltic Sea Action Plan), som har syftet att återställa god ekologisk status i Östersjön till 2021. Med endast tre år kvar har man bara genomfört hälften av de åtgärder man lovade 2007 och inget av länderna får godkänt. Har åtgärdsarbetet blivit en surdeg?

Anders Alm, Östersjöexpert, WWF

14.30 

Fikamingel

15.00

Samtal om vägen till ett friskare hav

 

Att Östersjön står inför en rad miljöutmaningar är inget nytt. Problemen med övergödning, fiske, plast, kemikalier och annan påverkan i havet måste lösas. Vilka konkreta beslut behövs de närmaste åren för att Östersjön på riktigt ska bli ett friskare hav? Hur ska olika aktörer förhålla sig och vilka strategier kommer att överleva? Ett samtal mellan forskare, myndigheter, näringsliv och politiker. 

Johan Augustsson, CEO, Sverigechef, Lidl
Åsa Stenmarck, regeringens plastutredare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Helén Andersson, fil dr, chef för forskningsavdelningen, SMHI
Emma Nohrén, riksdagsledamot, ordförande Miljömålsberedningen, Miljöpartiet  

15.30

Så kan vi minska makro - och mikroplasterna

 

I dag finns plast överallt - i leksaker, förpackningar, golv och kläder. Plasten har många fördelar och kan inte alltid bytas ut. Men det finns sätt att minska onödig miljöpåverkan av plast. Avfallet ska begränsas och avfallet minska genom bland annat nya lösningar och internationella samarbeten. Panelen diskuterar vägar framåt. 

Passet inleds med en kort presentation av Åsa Stenmarck.

Åsa Stenmarck, regeringens plastutredare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Klas Gustafsson, vice vd, Tekniska Verken i Linköping
Elin Larsson, hållbarhetschef, Filippa K
Dag Lestander
, utredare, Kemikalieinspektionen
Maxi Nachtigall
, samordnare policyområde farliga ämnen, EU:s strategi för Östersjöregionen, Naturvårdsverket

16.10

Att lyfta miljöproblem med små medel - eller att kombinera nytta med nöje 

 

Simmandes och springandes korsade Rasmus och hans kompis Östersjön, från Singö i Sverige till Åbo i Finland. På vägen plockade de skräp och samlande pengar till insatser för ett renare Östersjön. Rasmus kommer att prata om hur du som privatperson kan dra ditt strå till stacken för att väcka medial uppmärksamhet kring viktiga frågor med små medel. Hur kläcks en idé till ett äventyr ingen någonsin gjort förut och hur gör man för att förädla detta och bygga sin värdegrund i miljö och hållbarhet. 

Rasmus Regnstrand, äventyrare, föreläsare

16.20

Sammanfattning och avslut

16.30 -17.30

Mingel