Invajo - Events tool

Lära med berättande 2021

Meddelas inom kort
10 - 11 februari 2021
10:00 - 16:00
Lägg i kalender
Arrangör
Nordiskt Berättarcentrum
Plats
Meddelas inom kort
Datum
10 - 11 februari 2021
Tid
10:00 - 16:00

Program

ONSDAG 10 FEBRUARI

9:30-10:00 KAFFE & REGISTRERING


10:00-10:20 NORDISKT BERÄTTARCENTRUM Robert Herrala, m fl inleder konferensen med inspiration och lägesrapport. Moderator presenterar det praktiska arrangemanget.


10:20-11:05 MUNTLIGT BERÄTTANDE SOM PEDAGOGISK METOD Heidi Dahlsveen, Norge, berättare, författare och universitetslektor vid Oslo MET. 
(Pausgympa 5 min)


11:10-11:40 STORYTELLING TOOLBOX Veva Gerard, Belgien, berättare, coach och skådespelare. En beskrivning av en nylanserad kompetensmodell - Storytelling in 8 Colours, en praktisk och pedagogisk verktygslåda för muntligt berättande. Ta del av hur den kan användas för att inspirera, förbättra, och utöka din kompetens som berättande lärare/pedagog. Engelska. 
(Bensträckare)


11:45-12:15 BERÄTTANDE SOM SOCIALT REDSKAP Max Bremer, Finland, skådespelare, producent och regissör. Storysharing Universum, Helsingfors, berättar om projektet och metoderna kring Story Sharing Cafés. Via länk.


12:15-13:15 Lunch Restaurangen


13:15-14:30 PARALLELLA WORKSHOPS Alla deltagarna delas in i två grupper och alternerar workshops under eftermiddagen.
1. Storysharing café – NBC (75 min) Delta i ett berättarcafé på temat Livsberättelser.

2. Storytelling Toolbox – Veva Gerard. Prova på arbetet med den pedagogiska verktygslådan “ Storytelling in 8 Colours” (75 min)

14:30 Kaffepaus med mingel, möten och samtal.

15:00-16:15 PARALLELLA WORKSHOPS Alla deltagarna delas in i två grupper och alternerar workshops under eftermiddagen.
3. Storysharing café – NBC (75 min) Delta i ett berättarcafé på temat Livsberättelser.
4. Storytelling Toolbox – Veva Gerard Prova på arbetet med den pedagogiska verktygslådan “ Storytelling in 8 Colours” (75 min)

16:20 – 16:55 BIKUPOR - Utmaningar och möjligheter i mitt arbete med muntligt berättande som pedagogisk metod.

16:55-17:00 AVRUNDNING MED PRAKTISK INFORMATION

18:30 Middag på Medlefors med god mat, trevliga samtal och överraskande inslag...

 

TORSDAG 11 FEBRUARI

08:30-09:15 Att stötta och utveckla muntlighet i klassrummet. Åsa Wedin, Högskolan Dalarna. Fil dr. i andraspråksforskning och professor i pedagogiskt arbete. Om talets betydelse för språkutveckling.

09:20-10:55 GODA EXEMPEL Inspirerande redovisningar av lyckade berättarprojekt.

09:20-10:05 SAGOBYGDEN OCH SAGOMUSEET – LEVANDEGÖR DEN MUNTLIGA BERÄTTARTRADITIONEN, Mikael Thomasson, Ljungby/Kronoberg, berättarpedagog.
En presentation av Sagobygden i Kronoberg. Sedan 30 år sprider och utvecklar man den muntliga berättartraditionen. Tre berättarpedagoger arbetar med främst barn och unga i förskolor, skolor och i kulturskolan. November 2018 uppmärksammades Sagobygden av Unesco.

10:05-10:30 Kaffe med mingel, möten och samtal.

10:30-10:50 BERÄTTANDE I SÄRSKOLAN - ETT PROJEKT I STÄNDIG UTVECKLING! Carla Dunder och Annika Olsson, Skellefteå, lärare på gymnasiesärskolans individuella program berättar om sitt arbete med sina elever.

10:55-11:15 FORTAELLETID - EN DIGITAL LÄRPORTAL FÖR HISTORIEBERÄTTANDE I GRUNDSKOLAN OCH BIBLIOTEK, Kasper Sørensen, Danmark, berättare och grundare av företaget Foraellekunsten samt producent på Words, en årlig berättarfestival i Helsingör. På Engelska via länk.

11:20-12:40 WORKSHOPS Se särskilt schema för lokaler. 
A. Från text till muntligt berättande, NBC:s pedagoger om att levandegöra en text via kropp och röst.

B. Den svåra berättelsen, Heidi Dahlsveen Nivå 2.

C. Filma med mobilen del 1, Mikael Sundkvist, driver P-town Production, stillbildsfotograf och filmare. En workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan använda dig av din mobiltelefon för att dokumentera och dela med dig av dina berättelser samt hur du kan stötta andra i sitt digitala berättande. Workshopen kommer att varva teori och praktik och ge konkreta tips kring tex. komponering, ljud och ljus och olika sätt att redigera med mobilappar. Praktiska övningar där vi lär oss använda mobilen, filma och redigera digitala projekt.
OBS! 3 timmar med fortsättning efter lunch.

D. Att börja berätta, NBC:s pedagoger. Grunder för att börja arbeta med muntligt berättande som en pedagogisk metod i olika lärmiljöer.

12:40-13:40 Lunch, Restaurangen

13:40-15:10 WORKSHOPS Se särskilt schema för lokaler

A. Från text till muntligt berättande, NBC:s pedagoger om att levandegöra en text via kropp och röst.

B. Att berätta och leka sagan, Mikael Thomasson, Sagobygden Ljungby/Kronoberg
Om hur man kan använda det muntliga berättandet och sagolek i förskolan och med skolans lägre åldrar.En workshop där du får prova på såväl berättande som olika former av dramalek. Du får konkreta tips och idéer som är användbara i din vardag med barngrup

C. Filma med mobilen del 2, Mikael Sundkvist. Fortsättning från förmiddagen.

D. Att börja berätta, NBC:s pedagoger. Grunder för att börja arbeta med muntligt berättande som en pedagogisk metod i olika lärmiljöer.


15:10-15:50 BIKUPOR OCH KAFFE med mingel, möten och samtal.

15:50-16:00 AVSLUTANDE ORD, Robert Herrala.