Invajo - Events tool

LÄRA MED BERÄTTANDE 2021

Online
10 - 11 februari 2021
Arrangör
Nordiskt Berättarcentrum

Program

ONSDAG 10 FEBRUARI

08:30-09:00 INCHECKNING/ TEKNISK KOLL

09:00-09:20 NORDISKT BERÄTTARCENTRUM
Robert Herrala inleder konferensen med inspiration och lägesrapport. Moderator presenterar det praktiska arrangemanget.

09:20-10:05 DEN SVÅRA BERÄTTELSEN
Mimesis Heidi Dahlsveen, Norge, berättare, författare och førstelektor vid Oslomet storyuniversitet.
Denna pedagogiska och performativa presentation bygger på Erasmus+KA2-projektet "Common Ground Common future" och bygger på en hypotes om att alla berättelser innehåller ett socialt stigma. Genom exempel och övningar får deltagarna insikt i hur en berättelse fungerar och påverkar oss.

(Kaffepaus 10 min)

10:15-11:00 STORYTELLING TOOLBOX Veva Gerard, (BE), berättare och coach, FEST-medarbetare och utvecklare av modellen och verktygslådan.
Katty van Kerkhove (BE) nätverkssamordnare för FEST- Federation for European Storytelling.
En beskrivning av en nylanserad kompetensmodell - Storytelling in 8 Colours, en praktisk och pedagogisk verktygslåda för muntligt berättande. Ta del av hur den kan användas för att inspirera, förbättra, och utöka din kompetens som berättande lärare/pedagog. (Engelska). 

(Bensträckare 5 min)

11:05-12:00 BERÄTTANDE SOM SOCIALT REDSKAP
Max Bremer, Finland, skådespelare, producent och regissör på Storysharing Universum, Helsingfors, berättar om projektet och metoderna kring Story Sharing Cafés. Vi får också prova på att medverka i ett digitalt berättarcafé.   
 
12:00-13:00 Lunch

13:00-13:45 SPRÅKA SAMMAN OCH INTERAGERA
Om betydelsen av muntligt samtalande. Åsa Wedin, Högskolan Dalarna. Fil dr. i andraspråksforskning och professor i pedagogiskt arbete. Om talets betydelse för språkutveckling.

13:45-13:50 Paus

13:50 – 14:35 SAGOBYGDEN OCH SAGOMUSEET – LEVANDEGÖR DEN MUNTLIGA BERÄTTARTRADITIONEN 
Mikael Thomasson, Ljungby/Kronoberg, berättarpedagog. En presentation av Sagobygden i Kronoberg. Sedan 30 år sprider och utvecklar man den muntliga berättartraditionen. Tre berättarpedagoger arbetar med främst barn och unga i förskolor, skolor och i kulturskolan. November 2018 uppmärksammades Sagobygden av Unesco. Föreläsningen innehåller bland annat praktiska tips på hur man kan arbeta med att:
Utveckla barn och ungas berättande.
Levnadsgöra platsens berättelser.
Använda det muntliga berättandet i värdegrundsarbetet.

14:35-14:50 Kaffepaus

14:50-15:10 FORTAELLETID - EN DIGITAL LÄRPORTAL FÖR HISTORIEBERÄTTANDE I GRUNDSKOLAN OCH BIBLIOTEK
Kasper Sørensen, Danmark, berättare och grundare av företaget Foraellekunsten samt producent på Words, en årlig berättarfestival i Helsingör. (Engelska)

15:10-15:40 DIALOG I BIKUPOR i Breakoutrooms

15:40 – 16:00 SUMMERING AV DAGENTORSDAG 11 FEBRUARI


08:30-09:00 INCHECKNING/ TEKNISK KOLL

09:00 – 12:00 FILMA MED MOBILEN
Mikael Sundkvist, driver P-town Production, stillbildsfotograf och filmare. En praktiskt workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan använda dig av din mobiltelefon för att dokumentera och dela med dig av dina berättelser samt hur du kan stötta andra i sitt digitala berättande. Workshopen kommer att varva teori och praktik och ge konkreta tips kring tex. komponering, ljud och ljus och olika sätt att redigera med mobilappar.  
Praktiska övningar där vi lär oss använda mobilen, filma och redigera digitala projekt.