Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Nordisk HCT Årskonferens 2019

Arrangör
CLOSER
Plats
Lindholmen Conference Centre
Datum
28 augusti 2019
Tid
09:00 - 16:00

Agenda

09.00 Kaffe och registrering
09.30 Inledning, Thomas Asp, CLOSER
09.45 ERTRAC:s Färdplan för långväga godstransporter, Isabelle Schnell-Lortet, Volvo koncernen
10.05 Vad krävs för att nå de transportpolitiska målen kopplat till godstransporter (och vad är HCT:s roll), Jessika Roswall, Trafikutskottet (M)
10.25 Kaffe paus
10.45 Vilka "tekniska lösningar" inom godstransporter ger mest nytta?, Patrik Klintbom, RISE
11.05 Hur speditörer bäst kan använda HCT, Maria-Nilsson-Öhman DHL, Hanna Melander DB-Schenker
11.25 Vad som händer inom HCT i resp Nordiskt land, Vesa Männistö Trafikledsverket Finland, Elin Norby Vegvesendet Norge, Martin Frimann Mortensen Vejdirektoratet Danmark, Kenneth Natanaelsson Trafikverket
12.30 Lunch
13.30 Reflektioner efter 6 år med 76 ton och 6 månader med 34,5 m, Otto Lahti Trafi Finland,
13.50 Så har åkaren i Finland utnyttjat möjligheterna med HCT, Fredrik Blomqvist Powder Trans
14.10 Erfarenheter från nästan 10 års försök med 74-tons fordon, Lena Larsson Volvo & Henrik von Hofsten Skogforsk
14.30 HCT i olika transportupplägg – resultat från tre projekt i Sölvesborg, Hannes Englesson, Trivector
14.50 Kaffe paus
15.10 High Capacity Transport – Towards Efficient, Safe and Sustainable Road Freight, Jerker Sjögren, Jesjo Konsult. Ordförande i OECD/ITF´s arbetsgrupp för HCT
15.25 Ny svensk Färdplan för HCT, Viktor Åkesson, Schenker Consulting
15.40 Vad vi i Sverige gör kring HCT och Trafiksäkerhet, Jesper Sandin, VTI
15.55 Avslutning, Thomas Asp, CLOSER
 
   

 

Med reservation för eventuella ändringar. 

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.