Plats
Aula Medica
Datum
23 - 24 november 2017
Tid
09:30 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Program

aulanmedic2akopiakopia.jpg

 

Styra och leda forskning i nätverkssjukvården


09:30-10:00   Registrering i Aula Medicas foajé och frukost

10:00-10:15   Introduktion

Välkomna till Stockholm och Hagastaden
Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet
Malin Frenning, landstingsdirektör, Stockholms läns landsting

Moderator: Nedjma Chaouche

10:15-12:25   Hur kan universiteten bidra till att utveckla hela hälso- och sjukvården?

10:15-10.40
Den nya läkar- och ST-utbildningen
Jens Schollin, seniorprofessor vid Örebro universitet och Stefan Lindgren, professor vid Lunds universitet

10:40-11:00
Klinisk forskning i universitetssjukvård
Boel Andersson Gäre, Professor vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköpings universitet och chef för Futurum, forsknings- och utbildningscentrum i Region Jönköpings län

11:00-11:35
From drug discovery to implementation
Jens Juul Holst, professor vid Köpenhamns universitet

11:35-12:05
Hur skapar man Sveriges bästa universitetssjukhus?
Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting och Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska sjukhuset

12:05-12:25
Universitetssjukvården blir verklighet: Akademiskt specialistcentrum, ett koncept för forskning och utbildning i specialiserad öppenvård
Sofia Ernestam, verksamhetschef, Akademiskt specialistcentrum

12:25-13:30   Lunch 

13:30-14:30  Högspecialiserad vård och kunskapsstyrning

13:30-14:10
Nationell nivåstrukturering av specialistsjukvård
Kristina Wikner, enhetschef, Socialstyrelsen

Paneldiskussion
Måns Rosén, tidigare chef SBU och Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset

14:10-14:30
Exempel på nationell klinisk nätverksforskning kring tjock- och ändtarmscancer
Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet

14:30-15:00   Paus             

15:00-16:30   Nationella förutsättningar för klinisk forskning

15:00-15:20
Integration av nationell svensk infrastruktur för klinisk forskning
Jan Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet

15:20-15:40
Hur kan klinisk behandlingsforskning samverka med Kliniska studier Sverige
Ann Hellström, professor vid Göteborgs universitet

15:40-16:00
Exempel på framgångsrika kliniska studier baserad på nationell infrastruktur
Stefan James, professor i kardiologi vid Uppsala universitet

16:00-16:30
Paneldiskussion 
Jan Ingvar Jönsson, Ann Hellström, Stefan James

16:30 Mingel

17:30-18:30 Visning av Bioclinicum
                     
19:00-21:30 Middag på restaurang Nanna Svartz
Värdar: Ole Petter Ottersen och Malin Frenning


DAG 2

08:15-09:00      Frukostmingel

09:00-12:25     Ökad precision i hälso- och sjukvården

09:00-09:20
Storskaliga analyser av vår arvsmassa: en revolution för diagnostik
Anna Wedell, professor vid Karolinska Institutet och chef för Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset.

09:20-09:40
Människans proteinatlas – en nyckel till läkemedelsutveckling
Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi vid Kungliga tekniska högskolan

09:40-10:05
Hur ska storskalig analys användas i den kliniska vardagen?
Jan Nilsson, professor vid Lunds universitet

10:05-10:25
Utveckling av effektiva och säkra läkemedel
Helena Danielson, professor vid Uppsala universitet

10:25-10:45   Paus             

10:45-11:10
Inifrån och ut - Mikroendovaskulär teknik för leverans och provtagning 
Staffan Holmin, professor vid Karolinska Institutet och överläkare neurointervention, Karolinska Universitetssjukhuset.

11:10-12:00
Datatillgänglighet för utveckling av hälso- och sjukvården; att optimera förutsättningar för nationell klinisk forskning
Jonas Oldgren, chef vid Uppsala kliniska forskningscentrum och Johan Askling, professor vid Karolinska Institutet , överläkare reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

12:00-12:15
Från EU-direktiv till nationell samverkan. En sanndröm?
Jan Forslid, ordförande Nationella vävnadsrådet

12:15-12:25
Avslutande kommentarer och överlämnande av stafettpinnen
Ole Petter Ottersen och Malin Frenning

12:25             Lunch

13:00-14:00 Visning av Bioclinicum