Invajo - Events tool
Plats
Framgår under varje specifik aktivitet
Datum
12 mars 2018 - 11 februari 2019
Bifogade dokument (1)

Workshop #7

Vem: alla partners och ledningsgruppen

Datum: måndag 10 december 2018
Tid: kl1200-1700
Plats: Centrala Stockholm

 

Alla partners till BoTryggt2030 är välkomna på besök hos City i Samverkan.

Fokus på denna workshop är belysning, förvaltning och information

Vi kollar gemensamt på trygghetsområden belysning, förvaltning och information genom diskussion, expertföreläsning och en vandring utomhus när mörkret har lagt sig. Arbetsgrupperna diskuterar och tar efter workshopen fram underlag som beskriver möjligheterna, prioriteringsordningen och användbarhet/formuleringen av riktlinjerna i varje område.

Som material inför workshopen får varje partner ett utkast på möjliga BoTryggt2030 riktlinjer. Mer info kommer snart