Invajo - Events tool
Plats
Framgår under varje specifik aktivitet
Datum
12 mars 2018 - 21 januari 2019
Bifogade dokument (1)

Styrgruppsmöte #6

Vem: Huvudsamarbetspartners och ledningsgruppen

Datum: måndag 12 november 2018
Tid: kl0900-1200
Plats: meddelas senare

 

Info kommer snart