Invajo - Events tool
Plats
Framgår under varje specifik aktivitet
Datum
12 mars 2018 - 21 januari 2019
Bifogade dokument (1)

Workshop #6

Vem: alla partners och ledningsgruppen

Datum: fredag 31 augusti 2018
Tid: kl0900-1500 (heldag!)
Plats: ICA Fastigheter, Svetsarvägen 16, Solna

 

Alla partners till BoTryggt2030 är välkomna på besök hos ICA Fastigheter. Där får vi höra mer om ICAs arbete med att skapa trygga platser, deras arkitukturprogram samt hur ICA jobbar med skalskydd. 


Fokus på denna workshop är riktlinjerna som ska ingå under trygghetsområdena tydlighet och skalskydd!

 

Förmiddagen ägnas åt en inledande föreläsning från ICA samt återkoppling till riktlinjerna om mix av funktioner, mix av människor och social kontroll som diskuterades på workshopen 7 maj. 

Eftermiddagen ägnar vi åt en vandring genom närområdet utifrån BoTryggt-perspektivet: Solna Business Park samt intillliggande fastighetsprojektet Kronan i Sundbyberg. Projektet Kronan är ett utvecklingsprojekt från Vasakronan och är en av pilotprojekten till BoTryggt2030. 


Arbetsgrupperna diskuterar och tar efter workshopen fram underlag som beskriver möjligheterna, prioriteringsordningen och användbarhet/formuleringen av riktlinjerna i varje område. 

 
Som material inför workshopen får varje partner ett utkast på möjliga BoTryggt2030 riktlinjer. 

 

Mer info och program kommer snart