Invajo - Events tool
Plats
Framgår under varje specifik aktivitet
Datum
12 mars 2018 - 11 februari 2019
Bifogade dokument (1)

Workshop #6

Vem: alla partners och ledningsgruppen

Datum: fredag 31 augusti 2018
Tid: kl1000-1600 (heldag!)
Plats: ICA Fastigheter, Svetsarvägen 16, Solna

 

Alla partners till BoTryggt2030 är välkomna på besök hos ICA Fastigheter. Där får vi höra mer om ICAs arbete med att skapa trygga platser, deras arkitukturprogram samt hur ICA jobbar med att integrera skalskydd i de miljöer dem finns. 


Fokus på denna workshop är riktlinjerna som ska ingå under trygghetsområdena tydlighet och skalskydd!

 

Förmiddagen ägnas åt en inledande föreläsning från ICA Fastigheter om deras arbete med att skapa mötesplatser. Den avslutas med en vandring genom närområdet utifrån BoTryggt-perspektivet: Solna Business Park samt intillliggande fastighetsprojektet Kronan i Sundbyberg. Projektet Kronan är ett utvecklingsprojekt från Vasakronan och är en av pilotprojekten till BoTryggt2030. 

Eftermiddagen ägnar vi åt en snabb återkoppling utifrån vandringen vartefter vi går in på en diskussion om utkasten på BT2030s riktlinjer för tydlighet och skalskydd.


Arbetsgrupperna diskuterar och tar efter workshopen fram underlag som beskriver möjligheterna, prioriteringsordningen och användbarhet/formuleringen av riktlinjerna i varje område. 

 
Som material inför workshopen får varje partner ett utkast på BoTryggt2030 riktlinjer. 

 


Program

kl1000    Inledning
               Presentation ICA Fastigheter

kl1100     Kaffepaus

kl1115      Trygghetsvandring Solna Business Park och BT2030 Pilotprojekt Kronan

kl1230     Lunch

kl1300     Återkoppling vandring 10min/grupp

kl1330     Reflektioner kring skalskydd - expert Stöldskyddsföreningen

kl1400     Fika

kl1415      Diskussion om riktlinjer för skalskydd och tydlighet

kl1545     Avslutande sammanfattning

 


Dokumentation inför dagen kommer snart