Invajo - Events tool
Plats
Framgår under varje specifik aktivitet
Datum
12 mars 2018 - 21 januari 2019
Bifogade dokument (1)

Workshop #5

Vem: alla partners och ledningsgruppen

Datum: måndag 7 maj 2018
Tid: kl0900-1200 & 1300-1600
Plats: meddelas senare

Arbetsgrupperna indelning:

kl0900-1200: City och Offentliga Miljöer (COM) 

kl1300-1600: Befintliga Bostadområden (BB) och Nya Bostäder (NB)

 

Fokus på denna workshop är riktlinjerna som ska ingå under trygghetsområdena mix av funktioner, mix av människor och social kontroll för respektive arbetsgrupp. 

Arbetsgrupperna diskuterar och tar fram underlag som beskriver möjligheterna, prioriteringsordningen och användbarhet/formuleringen av riktlinjerna i varje område. 

 

Som material inför workshopen får varje partner ett utkast på möjliga BoTryggt2030 riktlinjer. 

 

Mer info kommer snart