Invajo - Events tool
Plats
Framgår under varje specifik aktivitet
Datum
12 mars 2018 - 11 februari 2019
Bifogade dokument (1)

Workshop #5

Vem: alla partners och ledningsgruppen

Datum: måndag 7 maj 2018
Tid: kl1200-1615
Plats: Rikshem, Vasagatan 52, 111 20, Stockholm

 

Program:

kl1200 Introduktion av Cornelis och Bo om riktlinjerna

kl1230 Workshop del 1: frågeställningar angående riktlinjerna

kl1400 Introduktion caset Tomtebo Strand, Rikshem

kl1430 Workshop del 2: tillämpning riktlinjerna i caset

kl1600 Kort sammanfattning

 

Riktlinjer

Vi kollar på ett antal frågeställningar kopplade till riktlinjer som kommer ingå i BoTryggt2030s checklistor. Fokuset på denna workshop är på trygghetsaspekter inom områden mix av funktionermix av människor och social kontroll! Utifrån frågeställningar tar vi fram prioriteringar och möjligheter för vidare utveckling av konkreta riktlinjer. 

Arbetsgrupperna kommer efteråt diskutera och tar fram underlag som beskriver möjligheterna, prioriteringsordningen och användbarhet/formuleringen av riktlinjerna i BoTryggt2030s modell. 

Case

Vi använder oss av ett konkret case som Rikshem (samt flera andra samarbetspartners) jobbar med i dag: Tomtebo Strand i Umeå. Vi analyserar trygghetsförutsättningar i det blivande stadsdelsområdet och tar fram rekommendationer. BoTryggt2030 principerna ligger till grund för diskussionerna. 

 

Mer info kommer snart och skickas ut till alla anmälda i god tid inna workshopen!