Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Idrottsforskning 2018 – för en hållbar barn- och elitidrott

Arrangör
Centrum för idrottsforskning
Plats
Clarion Hotel Stockholm
Datum
15 - 16 oktober 2018
Tid
09:00 - 16:00

Presentation av föreläsare

Jean Côtè
Professor, Queen's University, School of Kinesiology and Health Studies, Ontario, Canada

Dr. Jean Côté is professor and Director in the School of Kinesiology and Health Studies at Queen’s University in Kingston (Canada).  With over 200 publications in the areas of youth sport and sport expertise, Dr. Côté has had a global impact to the field of athlete development and coaching. He has been an invited lecturer or visiting professor at various institutions around the world and has assisted different international organizations as a research advisor. His most recent research involves the use of observation techniques to examine the influence of different types of coach-athlete relationships and the development of a Transformational Coaching workshop that focuses on positive youth development.

Kari Fasting
Professor, Seksjon for kultur og samfunn, Norges idrettshøgskole

Dr. Kari Fasting is a Professor Emerita at the Norwegian School of Sport Sciences in Oslo. She was the first female professor in sport science in the Nordic Countries (1987) and the first elected chair (rector 1989-1992) at the Norwegian school of sports sciences. Kari Fasting is past president of the International Association for Sociology of Sport, and of WomenSport International (WSI), and a founding member of Safe Sport International (SSI). Her research  has been concerned with various aspects related to “equality and diversity” in sport, with a focus on sport and exercise in the lives of women, and she has written more than 300 publications. For the past 20 years, her research has been centered on sexual harassment and abuse in sport. She has worked as an expert consultant in this area for major organizations including: the International Olympic Committee, the Norwegian Olympic, Paralympic and Confederation of Sports (NIF), the Czech Olympic Committee, UNICEF, EU and Council of Europe.  Her empirical work has been applied to programs internationally for preventing sexual harassment and abuse from occurring.

Henrik Zetterberg
Professor, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

Henrik Zetterberg är professor i neurokemi och överläkare i klinisk kemi. Henriks forskningsområde handlar om att utveckla biomarkörer för hjärnskador, oavsett genes.

Amanda J Visek

PhD, CMPC is an Associate Professor in theDepartment of Exercise & Nutrition Sciences in theMilken Institute School of Public Health at The George Washington University in Washington, D.C., USA.

Her translational approach to scientific research has focused on the application of pediatric sport psychology to issues of public health. Dr. Visek is deeply committed to improving child and adolescent health by establishing sport participation as a public health practice through safe, positive physical activity and human movement experiences. Her federally funded, applied research includes the FUN MAPS, the latest sport science advancement capturing attention from local grassroots communities to national and international sport organizations.The FUN MAPS are the scientific blueprints for the fun integration theory, the first-ever fully conceptual framework for optimizing youth’s positive sport experiences in childhood and through adolescence. Her work has been featured in USA Today, the Washington Post, the Huffington Post, CBS Radio, ABC News, NBC News, FOX News and others, and has also been featured in Canada, the United Kingdom, Germany, Holland, Poland, and India. She has authored over 25 peer-reviewed papers, 7 book chapters, and given more than 118 refereed and invited talks around the world. She is committed to leveraging children’s physical literacy via the most fun sport experiences possible.Dr. Visek is the recipient of career achievement awards from the Association for Applied Sport Psychology (2013; Dorothy V. Harris Memorial Award) and the American Psychological Association’s Division 47 (2014; Early Career Professional Award), organizations for which she has also served professionally in elected and appointed positions.

Clare Ardern 
Dr. Clare Ardern is a physiotherapist and clinical researcher addressing questions around return to play after injury. She has worked in Australia, Qatar and Sweden and currently works as a clinical researcher in the Division of Physiotherapy at Linköping University, Sweden. Clare was part of an international team that wrote the 2016 Consensus Statement on Return to Play – a statement that is endorsed by the International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT) – and the 2018 International Olympic Committee Consensus Statement on Management of Paediatric ACL injuries. She also has an interest in how return to play can be improved with specific clinical interventions and superior clinical decision-making. Clare is part of an international team that is developing a smartphone app to help athletes return to play after injury. Clare is Editor-in-Chief elect of the Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy.

Helena Andersson
Helena Andersson (Dr.Med) är disputerad i ämnet medicinsk vetenskap med inriktning fysiologi/medicin från Örebro Universitet. Hennes forskning undersöker fysiologiska förändringar samt återhämtningsprocesser efter fotbollsmatch. Helena arbetar för närvarande på Svenska Fotbollförbundet som fysansvarig för damlandslaget och undervisar även på GIH som högskoleadjunkt. Tidigare har hon varit fysansvarig i det Kinesiska damfotbollslandslaget samt i USAs damfotbollslandslag.

Erwin Apitzsch                                                                                                                                                                               
Erwin Apitzsch är docent i psykologi vid Lunds Universitet, leg. Psykolog samt egenföretagare i idrottspsykologi. Erwin är även ordförande i SVEBi, Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (Swedish Association for Behavioural and Social Research in Sport).

William Apró
William Apró är näringsfysiolog och medicine doktor i medicinsk vetenskap. Hans forskningsfokus ligger på att studera de molekylära mekanismerna som styr träningsanpassningen i human skelettmuskel. Ett flertal av hans studier har undersökt vilken eller vilka aminosyror (byggstenarna som finns i protein) som är viktigast för att maximera träningsresponsen i samband med styrketräning. 

Natalie Barker Ruchti
Natalie Barker-Ruchti is an associate professor at the Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg. Her sociological and pedagogical research covers athlete and coach learning and career development. Much of this research focuses on elite sport, particularly women’s artistic gymnastics, and aims to understand how sport can be practiced sustainably.

Daniel Berglind
Daniel Berglind med dr och arbetar utifrån folkhälsoperspektiv.

Klara Edlund
Klara Edlund är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och docent i psykologi. Hon är verksam i egen verksamhet där en stor del av tiden ägnas åt arbete med idrottare med olika typer av problemställningar. Klara arbetar även som universitetslektor vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

Johan Ekengren                                                                                                                                                                                
Johan Ekengren är doktorand med inriktning idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad. Hans forskning som delfinansieras av CIF är inriktad på karriärutveckling och karriärövergångar samt psykologiskt stödsystem under karriären. Parallellt ansvarar Johan för det idrottspsykologiska stödsystemet inom Svenska Handbollförbundet.

Inger Eliasson                                                                                                                                                                                        
Inger Eliasson är docent i pedagogik vid Umeå universitet och Idrottshögskolan. Ingers forskningsfokus ligger främst på barn- och ungdomsidrott i ett pedagogiskt och sociologiskt perspektiv. Inger har genomfört ett flertal forskningsprojekt som handlar om barns perspektiv inom idrotten, hur idrott bäst anpassas till barn, vad FN:s barnkonvention och ett barnrättsperspektiv betyder, vad det innebär att vara föräldratränare och tränarbarn, om varför barn slutar med idrott, om emotionella övergrepp inom barnidrott mm. Inger är även vice ordförande i styrelsen för Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI).

PG Fahlström                                                                                                                                                                                        
PG Fahlström är lektor vid institutionen för idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö. Han har en bakgrund som badmintoncoach och har bl.a. varit verksam som landslagscoach på ungdoms- och seniornivå både i Sverige och utomlands. PG var framtill 2017 ordförande i EASM, European Association for Sport Management. Under senare år har han bland annat publicerat studien "Att finna och utveckla talang" och tillsammans med kollegor vid Linnéuniversitetet rapporterna "Vägarna till landslaget" och "Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer".

Johan Fallby
Johan Fallby är en av våra främsta experter inom ämnet idrottpyskologi och har bland annat tidigare varit idrottspyskologisk rådgivare på Svenska Fotbollförbundet. Han har gedigna akademiska meriter via Halmstad Högskola, GIH Stockholm och Stockholms universitet och har även en grundutbildning inom KBT. Johan har själv en idrottsbakgrund som landslagsspelare i bordtennis. Som Idrottspsykologisk rådgivare har han förutom SVFF även arbetat med Djurgårdens IF och FC Köpenhamn, författat böcker och haft föredrag över hela landet kring ”talangutveckling”, elitprestation och psykologins betydelse för att bygga hållbara utvecklingsmiljöer. Dessutom driver han ”Wag the Dog Podd– en idrottspodd med motivation och talang” tillsammans med professor Magnus Lindwall vid Göteborgs universitet. 

Dan Fransson
Dan Fransson är doktorand i Idrottsvetenskap med inriktning fysiologi. Hans avhandling handlar om fysiska matchkrav och återhämtningsprofiler inom elitfotboll. Dan har tidigare varit verksam som fystränare och analytiker i en rad klubbar på elitnivå inom fotbollen.

Anne Fältström
Anne Fältström är sjukgymnast på Länssjukhuset Ryhov och arbetar med ortopedi. Anne är även forskningsverksam inom Linköpings Universitet där hennes forskningsområde är fotboll, korsbandsskador och risken för nya korsbandsskador. Hon disputerade 2016 med avhandlingen, ”En främre korsbandsskada räcker – Fokus på kvinnliga fotbollsspelare”.

Henrik Gustafsson                                                                                                                                                             
Henrik Gustafsson är docent i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet, Norges Idrettshøgskole och Sveriges Olympiska Kommitté. Henrik forskar om utbrändhet i idrott, mindfulness och prestation samt till tillämpningen av KBT i elitidrott.

Christina Holm
Christina Holm har en Fil Mag i idrottspedagogik och är verksam vid Habiliteringen i Halmstad.

H-C Holmberg                                                                                
H-C Holmberg är professor i idrottsvetenskap på Mittuniversitetet, Universitetet i Tromsö och University of British Columbia i Kanada. HC har bl.a. varit med och utvecklat det s.k. topp- och talangprogrammet, varit utvecklingschef på Sveriges Olympiska kommitté 2005-2017 och är fr.o.m. 2018 ansvarig för den nya Olympiska tränarutbildningen med sikte mot OS i Tokyo 2020 och Beijing 2022. HC har varit ungdomstränare och tränare/rådgivare för flera av våra främsta Olympiska uthållighetsidrottare och är SOK:s expert inom träningslära, fysiologi och talangutveckling.

Martin Hägglund                                                                                                                   
Martin Hägglund är sjukgymnast och biträdande professor vid Linköpings universitet. Hans forskning är riktad mot skador inom idrott, med speciellt fokus på lagidrotter och fotboll. I sin forskning studerar Martin förekomst och konsekvenser av skador, hur skadorna uppkommer och hur de kan förebyggas. Han är verksam inom Football Research Group (FRG) som genomfört studier inom europeisk elitfotboll i samarbete med Europeiska fotbollförbundet (UEFA) sedan 2001. Martin leder också forskningsprogrammet Sport Without Injury ProgrammE (SWIPE) som studerar skadeförebyggande åtgärder inom barn- och ungdomsidrott.

Dennis Hörtin                                                                                                                               
Dennis Hörtin har en bakgrund som elitfotbollspelare och har de senaste 14 åren verkat som tränare samt haft en mängd olika uppdrag såsom valberedning, ungdomsansvarig och verksamhetsansvarig inom fotbollen. Nu är Dennis verksam i AIK Fotboll som utbildningsansvarig och i avdelningen forskning och utveckling där det förutom de fältstudier som genomförs i klubben också innebär samarbeten med universitet, fotbollsklubbar och andra organisationer. Syftet med arbetet är att på bästa sätt bidra till att de beslut som tas i klubben görs på så goda grunder som möjligt.

Susanne Johansson                                                                                                                                                  
Susanne Johansson är doktor i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Hon bedriver forskning om sexuella övergrepp inom idrotten.

Urban Johnson                                                                                                                
Urban Johnson arbetar som professor i psykologi inriktning idrott vid Högskolan i Halmstad (HH). Han har en Fil. Dr. examen i tillämpad psykologi från 1997 vid Lunds Universitet och är en internationellt aktiv forskare inom området "idrottsskadans psykologi". Förutom forskningsledarroll på HH har Urban idag flera nationella uppdrag, t.ex. medlem i Svenska Fotbollsförbundets Medicinska kommitté samt Centrum för Idrottsforskning.
 

Lars Kristen                                                                                                      
Lars Kristén arbetar som universitetslektor i pedagogik inriktning idrott vid Högskolan i Halmstad. Lars forskning är fokuserad på barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras inkludering i idrott och hälsa genom Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) samt den fysiska aktivitetens påverkan på hälsan och det sociala stödets betydelse. Kristén undervisar inom Idrottsvetenskapligt program, Lärarutbildningen Idrott och hälsa där han även är ämnes- och inriktningsansvarig samt tidvis inom Handikappvetenskapliga kurser och Anpassad Fysisk Aktivitetskurser, vilka Kristén själv utvecklat. Lars är utbildad Idrottslärare med specialisering inom rehabilitering och parasport och har arbetat inom ungdomsskolan och sjukvården/barnhabiliteringen.

Joanna Kvist
Joanna Kvist är professor i fysioterapi och arbetar på Linköpings Universitet, Karolinska Institutet samt är gästprofessor vid Mälardalens Högskola. Hennes forskning är inriktad på idrottsrelaterade knäskador, framför allt korsbandsskador, hur dessa ska behandlas samt vilka konsekvenser de medför både på kort och lång sikt. Förutom dessa ämnesområden har även Joannas forskning varit inriktad på att belysa olika faktorer som har betydelse för att bibehålla hög fysisk aktivitet och hon undersöker nu metoder för att underlätta återgång till idrott.

Håkan Larsson                                                                                                                                                                
Håkan Larsson är verksam som professor i idrott, inriktning utbildningsvetenskap, vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Han bedriver forskning främst inom två områden, idrott, kropp och kön respektive undervisning och lärande i skolämnet idrott och hälsa. Sedan 2006 är han vetenskaplig ledare för forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning, PIF-gruppen.

Jan Lexell 
Jan Lexell är professor i Rehabiliteringsmedicin vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset. Han är medlem i styrelsen för Centrum för idrottsforskning, vice ordförande i dispenskommittén i Riksidrottsförbundet, medicinskt sakkunnig i Kampsportsdelegationen och medlem i medicinska kommittén i International Paralympic Committee (IPC). Hans forskning är inriktad mot rehabilitering efter skador och sjukdomar i hjärnan och ryggmärgen, med särskild inriktning på långtidsutfall och åldrande. Han leder även ett projekt kring skador och sjukdomar hos svenska och internationella idrottare inom parasport och Paralympics.

Emma Lindblom 
Emma Lindblom arbetar som konsult inom idrottsnutrition på Riksidrottsförbundet, där hon främst arbetar med landslagsaktiva samt elever på Riksidrottsgymnasier. Emma är leg. dietist och registered dietitian (USA). Hon har gått IOC Sport Nutrition Diploma utbildning samt har en BS och Master i Exercise Science samt en postbacc. i nutrition från University of Houston (USA).

Åsa Llinares
Åsa Llinares har en master i psykosocialt arbete inom hälsa- och sjukvården och är verksam vid Svenska Parasportförbundet.

Tommy Lundberg                                                                                                               
Tommy Lundberg är disputerad universitetsadjunkt och post-doc forskare vid Karolinska Institutet, Inst för laboratoriemedicin, Avd för klinisk fysiologi. Tommys forskning handlar övergripande om att förstå skelettmuskelns anpassning till träning. De senaste årens forskning som delfinansierats av CIF har specifikt handlat om effekter av antiinflammatoriska läkemedel på muskelns anpassning till styrketräning. Andra pågående projekt syftar till att bättre förstå åldersrelaterad förlust av muskelmassa (sarkopeni).

Lars Lundgren                                                                                                                                       
Lars Lundgren är Fysioterapeut, Specialist i Idrottsmedicin. Han arbetar på, och driver vårdföretaget, HERMELINEN i Luleå och är sedan 20 år tillbaka rehabiliteringsansvarig i Luleå hockey. Lars Ligger bakom rehabiliteringsverktyget Hjärntrappan och har en stor erfarenhet av arbete med aktiva från många olika idrotter med besvär efter skallskada. 

Carolina Lunde                                                                                                                                                                                       
Carolina Lunde, docent och forskare i psykologi, är verksam vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör barn och ungdomars utveckling, med särskilt fokus på självbild och kroppsuppfattning, kamratrelationer, sexualitet och internet.

Pia Lundquist Wanneberg
Pia Lundquist Wanneberg disputerade 2004 med avhandlingen, Kroppens medborgarfostran. Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919–1962. Hon är verksam som docent i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Johan R Norberg
Johan R Norberg är professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och utredare på Centrum för idrottsforskning. Han forskar om idrottspolitik och om idrottens roll i samhället. Under åren 2007-2008 var han huvudsekreterare i den statliga Idrottsstödsutredningen. Hans senaste bok har titeln "Idrottens spelberoende” och handlar om idrottsrörelsens statliga stöd via spelmarknaden 1990-2009 och dess idrottspolitiska konsekvenser.

Anna Nordström                                                                                                                                                                         
Anna Nordström arbetar som avdelningschef vid Livsmedicin vid Västerbottens läns landsting och är universitetsöverläkare inom Beteendemedicin och rehabilitering samt professor i folkhälsa vid Umeå Universitet. Anna är även professor II vid Idrottshögskolan i Tromsö Norge. Hennes forskningsområde är hjärnskakningar inom Football Research Group och hon är expert inom området hos UEFA och FIFA.  

Mark O’Sullivan                                                                                                                                                                                       Mark O’Sullivan doktorerar i ickelinjär pedagogik vid Sheffield Hallam University under handledning av bl.a Keith Davids. Marks forskning tar avstamp i lärandets komplexitiet där interaktionen mellan individ, uppgift och miljö ses som centrala delar som till olika grad påverkar fysiska, kognitiva, sociala, känslomässiga och motoriska färdigheter. Mark har även konsulterat åt Kanadensiska Fotbollförbundet och är till vardags verksam i AIK Fotboll och som tränarutbildare för Stockholms Fotbollsförbund.

Liselotte Ohlsson                                                                                                                                  
Liselotte Ohlsson är chef vid Elitidrottsstöd på Riksidrottsförbundet. Som aktiv inom kanotsporten tillhörde hon landslaget i många år med OS 1988 som främsta merit. Liselotte är utbildad vid GIH (specialidrottslärare) och har tidigare undervisat på RIG samt varit sportchef på Kanotförbundet.

Niels Ørtenblad
Niels Ørtenblad is Professor and head of The Muscle Physiology and Biomechanics Research Unit at the Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark Adjunct Professor at Australian Catholic University, Melbourne; University of British Columbia, Canada and affiliated to, Swedish Winter Sports Research Centre. One of the key research goals of his research is to elucidate the complex interaction between metabolism and muscle function and identify key mechanisms regulating muscle fatigue. He uses research models from the integrated whole body to the organelle and protein level and the research provides the base for more effective training strategies in health and in elite athletes.
 
Karin Redelius                                                                                                                                                                
Karin Redelius är professor i idrottspedagogik vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Hennes forskningsinriktning rör barn- och ungdomsidrottens utformning, särskilt i relation till centrala riktlinjer samt barnkonventionen. Karins pågående forskningsprojekt behandlar dels förekomsten av tidiga elitsatsningar, dels kommersialiseringstrender i barn- och ungdomsidrott.

Paul Sjöblom
Paul Sjöblom disputerade 2006 med avhandlingen, Den institutionaliserade tävlingsidrotten: Kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-talet. Paul är verksam som Högskolerektor idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Alexander Skytte
Alexander Skytte är verksam idrottslärare vid Skälbyskolan i Järfälla.

Carl Johan Sundberg                                                                                                                             
Carl Johan Sundberg är legitimerad läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi. Hans forskning innefattar studier av hur gener är involverade i anpassningen till träning och fysisk aktivitet hos friska försökspersoner, idrottare och patienter med bl.a. bröstcancer och diabetes. Carl Johan är ledamot i Internationella Olympiska Kommitténs Medicinska Kommission och ledamot i WADAs gendopingkommitté. Han har varit vetenskaplig sekreterare och ordförande för Svenska Läkaresällskapets sektion för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin samt ordförande för Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet. Carl Johan har skrivit läroböcker, t.e.x. Biologi Direkt för högstadiet, Campus Biologi för gymnasiet samt populariserade faktaböcker såsom Hälsa på Recept.

Jenny Svender
Jenny Svender är Fil. Dr i pedagogik och forskningsansvarig samt jämställdhetsansvarig på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Jennys forskningsområde är genus och jämställdhet inom idrotten.

Tor Söderström                                                                                                                                                                     
Tor Söderström, PhD, is a professor at the Department of Education, Umea University and director of Umea School of Sport Sciences since 2013. His research interests include learning and development in sports and higher education. Current sports projects concern talent identification and talent development in cooperation with different sport organizations in Sweden.

Christian Thue Bjørndal                                                                                                                                                     
Christian Thue Bjørndal är doktor i talangsutveckling inom norsk handboll. Han har den högsta tränarutbildningen och en omfattande tränarerfarenhet, bland annat har han pågående uppdrag som målvaktstränare för flera olika samarbetspartners. Utöver sin forskning på Norges Idrottshögskola är Christian sportschef på Otto Treider och arbetar även på på Oslo Sports Center med fysisk träning för idrottare i flera sporter.

Philip von Rosen
Philip är doktorand vid Karolinska Institutet. Han forskar om idrottsskador och fysisk aktivitet och är kliniskt verksam.

Markus Waldén                                                                                                                                                                    
Markus Waldén, överläkare och medicine doktor, arbetar kliniskt och som enhetschef vid Verksamhetsområde Ortopedi, Hässleholms sjukvårdsområde, Skånevård Kryh, där hans huvudsakliga inriktning är artroskopisk knäkirurgi och höftproteskirurgi. Hans huvudsakliga forskningsområden är skadeepidemiologi och skadeprevention inom fotboll och handboll med affiliering Football Research Group och Institutionen för Medicin och Hälsa vid Linköpings universitet. Han har publicerat ett 80-tal vetenskapliga artiklar och bokkapitel och är bland annat så kallad senior associate editor för British Journal of Sports Medicine och associate editor för Science and Medicine in Football. Slutligen är han lagläkare för de elithandbollslaget IFK Kristianstad, och medlem i Svenska Fotbollförbundets Medicinska Kommitté.

Håkan Westerblad                                                                                                                                                           
Håkan Westerblad studerar skelettmuskelfunktion med fokus på cellulära mekanismer för muskeltrötthet och svar på träning. Håkan har publicerat ca 200 artiklar som citerats 10 000 gånger. Han är professor och prefekt vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.

Lotta Willberg                                                                                                      
Lotta Willberg, med dr i ortopedi, som behandlar främre korsbandsskador i alla åldrar.

Eva Zeisig 
Eva Zeisig, med dr i fysiologi, och arbetar med idrottsmedicin och barnortopedi.

Cecilia Åkesdotter                                                                                                                                     
Cecilia Åkesdotter är doktorand vid Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Cecilias forskningsområde är psykisk ohälsa inom elitidrotten.

Karl Örsan                                                                                                                                                                             
Karl Örsan var chef för Riksidrottsmuseet 1992 – 2000 och 2005 – 2012 och numera intendent. Karl är ledamot av Svenska Idrottshistoriska föreningen sedan 1994 och föreningens ordförande sedan 2015.

Centrum för idrottsforskning använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Centrum för idrottsforskning. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Centrum för idrottsforskning samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.