Invajo - Events tool Skapa event gratis

Seminarium: Forskningsöversikt humaniora och samhällsvetenskap

van der Nootska palatset
Sankt Paulsgatan 21, Stockholm
Visa på karta
11 september 2018
13:00 - 16:00
Lägg i kalender
Arrangör
Vetenskapsrådet
Detta event har redan ägt rum!
Plats
van der Nootska palatset
Datum
11 september 2018
Tid
13:00 - 16:00

Om forskningsöversikten

Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap har, i likhet med andra ämnesråd och kommittéer vid Vetenskapsrådet, fått styrelsens uppdrag att ta fram en framåtsyftande översikt för det vetenskapsområde inom vilket ämnesrådet beslutar om fördelning av medel till forskning. Ur uppdraget:

”Avsikten med översikterna är att beskriva det nuvarande tillståndet för forskningen inom områdena och att göra en prognos för utvecklingen de därpå följande fem till tio åren. Förutom att vara kunskapsunderlag kan de innehålla rekommendationer om insatser, av både vetenskaplig och forskningspolitisk natur, för att främja forskningen i Sverige. Översikterna blir sedan ett centralt material för styrelsens arbete med Vetenskapsrådets underlag till forskningspropositionen 2020”

Vetenskapsrådet gjorde en motsvarande översikt 2014. Den finns att läsa på Vetenskapsrådets webbplats