Get people together
Detta event har redan ägt rum!

Digital transformation inom vården

Arrangör
TechTrade och Nethouse
Plats
Nethouse
Datum
29 november 2018
30 januari 2019
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Nethouse

Den snabba digitala utvecklingen förändrar nu alla branscher i grunden. Inom Nethouse område ledning och strategi hjälper vi organisationer och verksamheter att utvecklas och nå sin fulla potential. Nethouse konsulter har lång erfarenhet av allt från omfattande internationella infrastrukturprojekt till organisationsutvecklingsuppdrag och förändringsarbeten kring företagskultur och affärsmodeller.

Digital transformation 
Vi hjälper våra kunder att hitta en väg och pedagogik för digitalisering utifrån en vedertagen metod med syfte att identifiera förändring, skapa vilja och öka förmågan att få saker och ting att hända. Digitalisering handlar om tillit och vi stöttar dig i utmaningen att kombinera förvaltning och innovation - att tillsammans verklighetsanpassa, nutidsanpassa och framtidsanpassa verksamheten utifrån en digital samtid.

Handplockade team
Den kanske viktigaste byggstenen för att skapa framgångsrika samarbeten är att verkligen förstå kundens affär och verksamhet. Vi är bra på att kombinera den djupa kundförståelsen med våra olika kompetenser, från strategi till teknik och systemutveckling. Nethouse konsulter är allt från infrastrukturspecialister till verksamhetsspecialister, från ekonomer och logistiker till beteendevetare. Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att dra rätt slutsatser.

Vi leder dig i förändringen
Vi coachar och ger råd men är också med och implementerar förändringen. Det kan handla om att utveckla och driftsätta IT-systemet, att implementera den nya processen, att coacha personalen och förverkliga strategin. Vi stöttar inte bara med rådgivning, vi tycker också om hårt målmedvetet arbete. Vi är en engagerad partner som arbetar tillsammans med dig och din verksamhet för att lösa utmaningar och hitta nya inspirerande möjligheter.

default
Techtrade International AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Techtrade International AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Techtrade International AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.