Detta event har redan ägt rum!

Idrottsforskning 2018 – för en hållbar barn- och elitidrott

Arrangör
Centrum för idrottsforskning
Plats
Clarion Hotel Stockholm
Datum
15 - 16 oktober 2018
Tid
09:00 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Konferensprogram 15 oktober

09.15 Förmiddagsfika

10.00 Välkommen (B1 + B2)

Ordföranden för Centrum för idrottsforskning professor Susanna Hedenborg hälsar välkommen

10.15 Keynote (B1 + B2)

The contribution of sampling, transformational coaching, and quality contexts to sustain youth participation in sport (hålls på engelska)
Jean Côté

11.15 Parallella seminarier

Resurser, representation och "riktig" idrott - om jämställdhet inom idrotten (C5)
Johan R Norberg - Om CIF:s uppföljning av jämställdheten inom idrotten. Vad visar resultaten?
Håkan Larsson - Jämställdhet, ja tack – men det är inget problem hos oss!
Jenny Svender - Idrottsrörelsens jämställdhetsarbete

Vad är ett hållbart ledarskap? (B1 + B2)
Karin Hägglund - Hållbart ledarskap för välbefinnande och prestation
PG Fahlström - Organisera för ett hållbart ledarskap
Helena Andersson - Ledarteamens arbetssätt och utmaningar i damfotbollslandslaget

Prestationsfysiologi - återhämtning (C8)
Hans-Christer Holmberg RECOVERY - med exempel från Olympisk prestationsidrott
Niels Ørtenblad - Muscle metabolism in fatigue and recovery: with special focus on glycogen

12.15 Lunch

13.15 Keynote (B1 + B2)

Sexual harassment and abuse in sports (hålls på engelska)
Kari Fasting

14.15 Rundabordssamtal

(Varje rundabordssamtal är 15 minuter. Du hinner med tre olika rundabordssamtal under denna timme. Du väljer detta på bokningssidan.)

Rundabordssamtal nr 1 börjar kl. 14.15

Rundabordssamtal nr 2 börjar kl. 14.45

Rundabordssamtal nr 3 börjar kl. 15.15

Från policy till praktik mot sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten (C3)
Susanne Johansson

Psykisk ohälsa inom elitidrotten (C5)
Cecilia Åkesdotter

Hur är det egentligen att vara föräldratränare och tränarbarn? (C8)
Inger Eliasson

Erfarenheter av dubbla karriärer inom elitidrotten (C4)
Johan Ekengren

NSAID inom idrotten: effekter på prestation och träningssvar (B1 + B2) Nr 1
Tommy Lundberg

Varför producerar vissa regioner elitfotbollspelare och andra inte? (B1 + B2) Nr 2
Tor Söderström

Individuella fysiska matchkrav och trötthetsprofiler i elitfotboll – implikationer för träning och återhämtningsstrategier (B1 + B2) Nr 3
Dan Fransson

Antioxidanter, fria radikaler, kalcium och svar på träning (B1 + B2) Nr 4
Håkan Westerblad

Proteinintag och träningsanpassning - hur, när och varför? (B1 + B2) Nr 5
William Apró

15.30 Kaffe + Postersession

Lovisa Broms - Stable Cultures in Cyberspace
Julia Flamborg - 43 faktorer att ungdomar stannar kvar i idrotten- ledare-, sportsligt-, socialt- och hälsoperspektivet
Camilla Strömberg - Mångkulturell idrott – utmaningar för den nordiska modellen
Emelie Wiklund - Tjejers kroppsföreställningar i skolidrottsmiljön – en fysioterapeutisk kroppsintervention i en mångkulturell kontext

16.15 Parallella seminarier

Från skada tillbaka till idrott – en krokig väg med osäkert slut (C5)
Joanna Kvist - Skadans konsekvenser och viljan att komma tillbaka                                                                                   
Markus Waldén - Återgångsfrekvens i idrott efter främre korsbandsskada – inverkan av idrott och tävlingsnivå?
Clare Ardern - Return to sport challenges (hålls på engelska)                                                                                                 
Anne Fältström - En korsbandsskada – risk för nya skador och slut på fotbollskarriären?
(arrangeras i samarbete med Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin)

Hållbar talangutveckling (B1 + B2)
Johan Fallby
(arrangeras i samarbete med Svensk Idrottspsykologisk Förening)

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom idrott och fysisk aktivitet (C8)
Lars Kristén - Forskningsläget inom anpassad fysisk aktivitet
Åsa Llinares - Möjligheter och hinder i samhället inom idrott och fysisk aktivitet
Alexander Skytte - Goda exempel från skolämnet Idrott och hälsa 
Christina Holm - Goda exempel från idrottsrörelsen 
(arrangeras i samarbete med Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar)

Barn- och ungdomsidrott – en historisk betraktelse (C4)
Karl Örsan - Om barns och ungdomars relation till idrott fram till sekelskiftet 1900
Pia Lundquist Wanneberg - Om bildandet av Skolidrottsförbundet och dess relation till barn- och ungdomsidrott under första halvan av 1900-talet
Paul Sjöblom - Om Riksidrottsförbundet och dess relation till barn- och ungdomsidrott.
(arrangeras i samarbete med Svenska idrottshistoriska föreningen)

Prestationspsykologi i individuella idrotter och lagidrotter (C3)
Erwin Apitzsch - Kollektiv kollaps i lagidrotter
Henrik Gustafsson - Prestationspsykologisk support i en olympisk kontext – Med idrottaren i centrum
(arrangeras i samarbete med Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning)


17.15 Mingelbuffé


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Centrum för idrottsforskning använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Centrum för idrottsforskning. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Centrum för idrottsforskning samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.