Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Resultatkonferens Triple F

Arrangör
Triple F
Plats
Torn 1
Datum
14 november 2019
Tid
10:00 - 15:00

Agenda

09.30 Kaffe och registrering
10.00 Introduktion & övergripande från året! Maria Oscott, Programföreståndare Triple F
10.20 Introduktion till projekten År 1
10.25 Logistik: Jenny Karlsson, VTI
  • Effektiva fossilfria logistiksystem för återvinningstransporter i tätorter Ingrid Nordmark, TFK
  • Fossilfri bygglogistik Mats Abrahamsson, LiU
  • CIRF – Effektiva cirkulära flöden  Linea Kjellsdotter Ivert, VTI
  • Förbättrad fyllnadsgrad för e-handel Niklas Arvidsson, VTI
11.20 Teknik: Patrik Klintbom, RISE
  • Hållbara biogasbaserade transportlösningar för export Daniel Tamm, RISE
  • Goods distribution challenge Patrik Andersson, RISE               
11.45 Lunch med nätverkande
12.30 Policy: Inge Vierth, VTI
  • Biofuels for low-carbon shipping Hulda Winnes, IVL
  • Framtida fossiloberoende tunga transporter inom gruv/stålbranschen Athanasios Migdalas, LTU
  • HCT intermodalt – en genomförbarhetsstudie Richard Bergqvist, GU
  • Förlängda sjöben Petra Stelling, Region Skåne
13.15 Uppsummering av året som gått – vad händer härnäst? Maria Oscott, Programföreståndare Triple F
14.15 Introduktion till workshop:
Workshopfråga 1: ”Hur ser det fossilfria godstransportsystemet ut?”
Workshopfråga 2: ”Vad kan din organisation göra för att vi ska nå dit”?
Workshopfråga 3: ”Vad är Sveriges spets?”
14.20 Kaffe och workshop
14.45 Uppsummering, gruppredovisning
15.00 Dagen avslutas

Tomas Kåbring har tyvärr inte möjlighet att tala under konferensen.

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.