Invajo - Events tool

Så uppnår vi tech-jämställdhet!

Online
14 oktober 2021
09:00 - 10:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Digital spetskompetens
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
14 oktober 2021
Tid
09:00 - 10:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Om uppdraget Digital spetskompetens

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Vi ska starta en dialog om samverkan mellan berörda aktörer, i syfte att öka tillgången på digital spetskompetens. I uppdraget ingår också att så långt det är möjligt säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

Läs mer om projektet på digitalspetskompetens.se