Invajo - Events tool

Tankesmedjan för Friluftsliv 2021

Tankesmedjan för Friluftsliv

Tusen tack för allt engagemang i årest Tankesmedja för friluftsliv.
Det arbetas för fullt med dokumentaion på olika håll och kanter och den kommer succesivt göras tillgänglig på smedjans startsida. Här hittar du balnd annat presentationer. 
Vi hoppas du har möjlighet bidra till den fortsatta utvecklingen av Tankesmedjan för Friluftsliv och
dela dina erfarenheter av årets upplägg med sex platsbaserade utmaningar.

Engagemanget i Tankesmedjan är stort samtidigt som många har ont om tid.
Enkätundersökningen är därför gjord i två delar: fråga 1-3 är för den som har en liten stund till utvecklingsarbetet.
Har du möjlighet fylla i övriga frågor är det mycket uppskattat och du kommer 
få ta del av det samlade resultatet. Om du föredrar att bli intervjuad ange hur du vill bli kontaktad

Tack för att du bidrar till att göra Tankesmedjan för friluftsliv så relevant som möjligt

Enkät

Naturvårdsverket vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)