Invajo - Events tool

Roundtable - den senaste hållbarhetsforskningen

Utvärdering

Tack för att du har deltagit i CSR Västsveriges rundabordssamtal, vi uppskattar verkligen om du svarar på några korta frågor för att hjälpa oss utvecklas och hålla CSR Västsveriges stöd till medlemmarna aktuellt. 

Dokumentationen från dagens träff kommer i ett separat mail. 

Enkät

CSR Västsverige vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)