Utvärdering

Hej! Stort tack för att du deltog på CSR Västsveriges medlemsmöte. Vi skulle verkligen uppskatta om du svarar på några korta frågor för att hjälpa oss hålla vårt erbjudande relevant. 

/CSR Västsverige

CSR Västsverige vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)