Invajo - Events tool

Tack för ditt deltagande på GRC 2018

Tack för din medverkan under GRC 2018. Vi hoppas att dagen var intressant och gav dig ny kunskap och nya insikter inom ämnena Governance, Risk och Compliance. Vi hoppas att vi får se dig på vårt nästa event!

Vi vill alltid förbättra oss till nästa gång. Därför hoppas vi att du vill hjälpa oss genom att svara på enkäten längst ner på sidan. Det tar ungefär 3 minuter. För ytterligare dialog och frågor, kontakta: 

Martin Bohlin, CEO Transcendent Group Stockholm

martin.bohlin@transcendentgroup.com

073- 098 60 43

 

Talarnas kontaktuppgifter:


Hur kan vi garantera vår integritet på internet med ett ökat behov av transparens? – en inblick in i framtiden

Maria Carlsson, konsult, Transcendent Group

Maria.carlsson@transcendentgroup.com

070 143 50 49


Fredrik Eriksson, Konsult, Transcendent Group

fredrik.eriksson@transcendentgroup.com

073- 098 60 54


Ny lag om försäkringsdistribution – vilka omfattas och vem ansvarar för vad? 

Nathalie Persson, konsult, Transcendent Group

Nathallie.persson@transcendentgroup.com

072-172 97 78


Data Protection Officer – Hur inrättar du den nya rollen och lyckas framåt?

Björn Sjölund, konsult Transcendent Group

Bjorn.sjolund@transcendentgroup.com

070- 914 49 24


Erik Öman, konsult Transcendent Group

Erik.oman@transcendentgroup.com

070 982 38 53


Introduktion till EBAs nya riktlinjer om intern styrning (GL 11)

Liselott Hinder, konsult Transcendent Group

Liselott.hinder@transcendentgroup.com

070 841 77 02Sofie Grape, konsult Transcendent Group

Sofie.grape@transcendentgroup.com

073-098 6059Effektiv internrevision med dataanalys: Case och diskussion

Rasmus Forssblad, konsult Transcendent Group

Rasmus.forssblad@transcendentgroup.com

070 841 77 32
 

Thomas Mellin, konsult Transcendent Group

Thomas.mellin@transcendentgroup.com

076-047 13 88


GRC-konceptet i praktiken för CISO:s

Kevin Aytap, konsult Transcendent Group 

Kevin.aytap@transcendentgroup.com

072-399 44 00

 
IFRS 17 

Claes Holmberg, konsult Transcendent Group

Claes.holmberg@transcendentgroup.com

073-098 60 58


Finn-Erik Langeggen, konsult Transcendent Group

Finn-erik.langeggen@transcendentgroup.com

070 722 85 70


IT-riskerna i 2019 års revisionsplan

Magnus Thyllman, IT-riskerna i 2019 års revisionsplan

Magnus.thyllman@transcendentgroup.com

070 841 77 03


Jens Ryning, konsult Transcendent Group

Jens.ryning@transcendentgroup.com

072 172 97 86

 

 

Enkät

Transcendent Group vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)