Invajo - Events tool

Återkoppling Frukostakademin

Stort tack till alla som kom och avslutande säsongens sista Frukostakademi. Vi vill påminna alla, även ni som tyvärr fick någon form av förhinder, om att det nu ligger ett refererat från Nurits mycket intressanta föreläsning på vår hemsida. 

Boka nu in 16:e januari då blir det mer om ledarskap och hållbarhet och vi kommer då att hålla till på Grand Hotel i Saltjsöbaden. Bjud gärna med någon. En inbjudan kommer snart.

Fler datum för 2019 finns på vår hemsida där du också hittar såväl samtliga inbjudningar men framförallt refereraten från alla våra träffar: www.frukostakademin.org

Ha ett gott slut på året och välkomna igen 2019 önskar Vännerna från FrukostAkademin