Invajo - Events tool

Fortbildningsdag om utmattningssyndrom

Stort tack för din medverkan under SLS fortbildningsdag om utmattningssyndrom!

Tack för att du deltog vid premiären av Svenska Läkaresällskapets fortbildningsdag om utmattningssyndrom som ägde rum den 25/9 2019.
Vi vill gärna veta hur du upplevde dagen. Genom att besvara vår utvärdering ger du oss en möjlighet att förbättra oss. Ta även del av vår rapportering från dagen. Läs mer här

Enkät

Svenska Läkaresällskapet vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)