Invajo - Events tool

webinar: Kommer klimatdeklaration innebära netto-noll-utsläpp från ...

Tack för att du deltog på COWIs webinar

Vi vore jätteglada om du vill berätta vad du tyckte om vårt webinar, så att vi vet vad som var bra och vad som kan göras bättre till nästa gång. 

Vill du ta del av webinariet klicka på denna länk. 

https://vimeo.com/632808219

 

Som vi nämnde under webinariet kommer vi att bjuda in till en workshop gällande det nya regelverket. 

Bland annat diskuterar vi följande frågor:
 
- Hur påverkar det nya regelverket er verksamhet?
- Går det att idag identifiera vilka aktiviteter som eventuellt behöver förändras eller tillföras verksamheten?
- Finns det nya behov av att förenkla datainsamlingen, öka produktiviteten och stärka kvaliteten i processen?

Vill du deltaga anmäl ditt intresse nedan. Hälsningar från oss på

COWI och Arkitema 

 

Enkät

COWI/Arkitema vill gärna att du svarar på frågorna nedan