Invajo - Events tool

Fördjupat arbete för Globala målen - steg 2

Utvärdering

Tack för att ni har deltagit på den andra träffen i det fördjupande arbetet med Globala målen, vi uppskattar verkligen om ni svarar på några korta frågor för att hjälpa oss utvecklas och hålla CSR Västsveriges stöd till medlemmarna aktuellt. 

Enkät

CSR Västsverige vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)