Invajo - Events tool Get people together

Utvärdering

Tack för att ni har deltagit i CSR Västsveriges Master Class under våren, vi uppskattar verkligen om ni svarar på några korta frågor för att hjälpa oss utvecklas och hålla CSR Västsveriges stöd till medlemmarna aktuellt. 

Enkät

CSR Västsverige vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)