Invajo - Events tool Skapa event gratis

Lära med berättande

Deltagarenkät

Tack för att du deltog på konferensen Lära med berättande! Vi hoppas att de två dagarna gav dig inspiration och användbara tips i din yrkesroll. Vi hoppas att du också vill medverka till att utvärdera konferensen genom att svara på några frågor. Tack på förhand för dina synpunkter!

Hur svarar jag på enkäten? Scrolla ner så ser du frågorna. Svarsprincipen är enkel, du anger ditt omdöme på en skala 1-5 (där 5 är högsta betyg) genom att helt enkelt skriva din betygssiffra i svarsfältet. Du kan dessutom lämna kommentarer till varje fråga. Frågor märkta med asterisk* måste besvaras för att kunna skicka ditt enkätsvar.

Det är värdefullt för utvärderingen om du har möjlighet att svara innan tisdag 5 mars.

Enkät

Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)