Invajo - Events tool

PÅMINNELSE! Vi ber dig att svara på några frågor efter "Dalsland kommer på besök" på Junibacken!

Din medverkan skapade mycket positiv energi. Vi önskar att du svarar på några frågor. Stort tack för din medverkan!

Enkät

eDIT vill gärna att du svarar på frågorna nedan