Enkät: DRIVE SWEDEN LUNCH & LEARN: Vilken roll spelar 5G-nätet för smarta och hållbara transportlösningar?

Tack för att du deltog under DRIVE SWEDEN LUNCH & LEARN: Vilken roll spelar 5G-nätet för smarta och hållbara transportlösningar den 3 april!

Vi arbetar vidare med frågor som lyftes under seminariet och skulle uppskatta om du kunde ta ett par minuter för att utvärdera mötet.

Resultatet tar vi med oss in i kommande möten och initiativ.Vi kommer i god tid kalla till de uppföljande möten som nämndes under eventet.

Allt gott

Drive Sweden

Drive Sweden vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)