Invajo - Events tool Skapa event gratis

Impact Enterprises- a new way of doing business / Open Event

Tack för ditt deltagande i eventet "Impact enterprises- a new way of doing business"

Hej !

tack för visat intresse för eventet "Impact enterprises- a new way of doing business" som Invest in Skåne anordnade i samrbete med International Minds.

Vi hoppas att dagen motsvarade dina förväntningar och vi önskar dig varmt välkommen till kommande events i Invest in Skåne's regi. Din åsikt och dina reflektioner är mycket viktiga för oss, därför skulle vi uppskatta om du kunnde avsätta 2-3 minuter för att svara på några frågor, se nedan.

Era svar är såklart anonyma. Tack på förhand!Glad Midsommar

önskar

arrangörerna

Enkät

Invest in Skåne vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)